BİZ VE HAYAT (US AND LİFE)

Projemiz; öğrencilerimizin yaşadıkları ortamlarla ilgili bilinçlenmesini, bilgilenmesini, yaşadıkları alanların gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaya yöneliktir. Bu amaçla, Okulumuzda, evimizde, ülkemizde, doğada olmak üzere güvenli ve sağlıklı bir hayatın gerekliliklerine ulaşmayı esas almaktadır.

HEDEFLER

1-Okul hayatında uyulması gereken kurallara uyum sağlama, kuralları yerine getirirken, arkadaşlarına örnek olma.
2-Ev ortamında üzerine düşen sorumlulukların bilincinde olma.
3-Sağlıklı bir yaşamın gerektirdiği kuralların farkında olma, bu kurallara uyma.
4-Oyun araçlarını kullanırken güvenliğe dikkat etme.
5-Trafik kurallarına uyma, trafik kurallarının gereklilikleri hakkında bilgi edinme.
6-Ülkemizin yönetim şekli hakkında bilgi edinme, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma.