BİYOLOJİ PROJESİ – ISIRGAN OTUNDAN DOĞAL KATKI MADDESİ ELDESİ

ISIRGAN OTUNDAN DOĞAL KATKI MADDESİ ELDESİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Bu çalışmada antioksidan ve antimikrobiyel kapasitesi yüksek olan ısırgan otundan tamamen
doğal özüt elde ederek, etkin, güvenilir, doğal bir katkı maddesi üretmeyi amaçladık. Bu doğal
özütü, gıdalara çeşitli konsantrasyonlarda ekleyip, gıdaların ürün kalitesini korumada ve raf ömrünü
uzatmada da etkili olup olamayacağını araştırdık.

Bahçeden toplanılan taze ısırgan otundan (kök, gövde, yaprak ve tohumlarından), özüt elde
edildi. Hazırlanan yoğurtların içerisine %0, %1, %3,%5 oranında ısırgan otu özütü ilave edilerek,
yoğurtlarda muhafaza sırasında meydana gelen değişimler analiz edildi. Ayrıca piyasada satılan
hazır yoğurt ile de kıyaslanıldı. pH değerleri, serum ayrılma miktarı ve duyusal analizler yapıldı.
Yapılan bütün analizlerden elde edilen veriler tablo haline getirildi ve yorumlandı.

Yapılan bütün analizler sonucunda; yoğurtta ısırgan özütü kullanmanın, yoğurdun özelliklerini
iyileştirdiği, raf ömrünü uzatmada da oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Katkısız yoğurdun 18.
günden sonra bozulduğu, tüketilemeyecek hale geldiği belirlenmiştir. Isırgan özü katkılı yoğurtların
ise 40. güne kadar bozulmadan kaldığı gözlenmiştir. Ayrıca ısırgan özütü kullanılmasının yoğurtların
kıvamını artırdığı, serum ayrılmasını azalttığı gözlenmiştir.

Piyasadaki hazır yoğurtlarla kıyaslandığında ise %3 ısırgan özütü katkılı yoğurtların analiz sonuçları
ile hazır yoğurdun analiz sonuçlarının birbirine çok yakın olduğu tespit edildi. %3 lük özütün
alternatif doğal katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin çok etkili olabileceği kanaatine varılmıştır.

Yağız YURT
Berat KORKMAZ

Danışman
Ebru Karadağ UZMAN