BİYOLOJİ PROJESİ – DOĞAL DERİN DONDURUCU PROPOLİS

DOĞAL DERİN DONDURUCU PROPOLİS

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Bu projenin amacı besinlerin yapısal özelliklerinin daha uzun süre korunmasına katkıda bulunacak
çevreyi kirletmeyen alternatif kaplama maddelerinin etkilerini araştırmak, insan sağlığına ve
çevreye zarar vermeden, besinleri daha uzun süre taze tutacak doğal kaplama malzemeleri ile raf
ömrünü uzatmak, israfı önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır.

Propolisin en çok araştırılan özelliklerinin başında bakteri, maya, küf ve parazitlere karşı
antimikrobiyal etkisi gelmektedir. Propolisin yiyecekleri taze tutmaya olan etkisi domates, erik, çilek,
kivi ve mandalina meyveleriyle oluşturulan 3 grupta incelenmiştir. 1. gruba hiçbir şey yapılmadı,
2. Gruba 5 ml propolis üzerine 100 ml su konularak ısıtıldı ve karışıma 5 ml propolis ilave edilip
daldırma yöntemiyle kaplandı, 3. gruba aynı şekilde hazırlanan 10 ml propolis ilave edilerek
meyveler daldırma yöntemiyle kaplandı ve tüm gruplar aynı ortamda tutularak dört haftalık gözlem
yapıldı.

Yapılan çalışmada 1. grupta daha dördüncü haftaya gelemeden çürüme ve küflenme gözlendi, 2.
Grupta dördüncü haftada erik, domates ve çilekte yumuşama tespit edildi, kivi ve mandalinada ise
yumuşama gözlenmedi. 3. grupta domates, erik ve mandalinada sadece buruşma, çilekte sadece
yumuşama, kivide ise hiçbir değişiklik gözlemlenmedi.

Bunlar sonucunda da besinin üzerine kaplanan propolis miktarı arttıkça çürüme süresinin azaldığı
tespit edildi. Bu çalışma ile propolisin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden besinleri daha
uzun süre taze tutacak doğal kaplama malzemeleri ile raf ömrünü uzatma potansiyeli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

Hivda TATLI
Esma Çise ÖZEN

Danışman
Özlem BAYDOĞAN