BİYOLOJİ PROJESİ – BİTKİ BÜYÜMESİNDE ORGANİK TAŞIN ETKİSİ

BİTKİ BÜYÜMESİNDE ORGANİK TAŞIN ETKİSİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Toprağın verimliliğini artırmak için suni gübre kullanılması ve bunun sonucunda elde edilen ürünlerin doğallığı
kaybolmakta, üretim maliyetleri artmakta ve ekolojik denge bozulmaktadır. Bitki yetiştirme sürecinde yukarıda
sayılan problemleri minimize etmek için alternatif metotlar geliştirilmesi bu araştırmanın problemidir.
Bu araştırmanın amacı, Gümüşhane ili merkez Uğurtaş köyünde var olan andezit taşının ve ağır metallerden
olan kurşun ve çinkonun bitki yetiştiriciliğinde kullanılmasının üretim verimliliğini ve bitkinin büyüme hızına
olan etkisini incelemektir. Bu araştırmayla bitki büyüme hızı (normal, çinko karışımlı, kurşun karışımlı, andezit
karışımlı toprakta) karşılaştırılmıştır. Gümüşhane’de hangi tür toprakta bitkinin büyüme hızının fazla olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bitki tohumu olarak Gümüşhane fasulyesi seçilmiştir.

20 gr çinko tozu, 20 gr kurşun tozu Gümüşhane’deki bir madenden 20 gr andezit ise Gümüşhane’nin Karaca
mağarası yakınlarında bulunan Uğurtaş köyünden temin edildi. Bir bahçeden alınan eşit miktarda toprağa ayrı
ayrı karıştırıldı. Aynı büyüklükteki saksılara karışımlı topraklar ayrı ayrı konuldu. İki günde bir her bitkiye 100 ml su verildi. Bitkilerin büyümedeki yaklaşık oranları her gün cm cinsinden ölçüldü. Ölçüm sonuçlarına göre andezit
bulunan topraktaki bitki normal topraktakine göre yaklaşık iki katı fazla büyüdü. Kurşun karışımlı topraktaki bitki
ise normal topraktaki 1.22 kat daha fazla büyüdü. Çinko karışımlı topraktaki bitki ise 8. günde öldü.
Gümüşhane Üniversitesi Merkez laboratuvarında toprakların mineral analizi yapıldı. Bu analize göre andezit
karışımlı toprakta bitkinin büyümesini ve gelişmesini sağlayan elementlerin normal topraktan daha fazla olduğu
görüldü.

Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre: andezit karıştırılmış toprakta bulunan bitkinin en fazla büyüdüğü ortaya
çıkmıştır. Gümüşhane’de böylelikle tarımda suni gübre yerine andezit topraklı gübre kullanılarak tarıma katkı
sağlanmıştır.

Yaren GÜRER
Eren İSKENDER

Danışman
Işıl BALK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

6 − 1 =