BİYOLOJİ PROJESİ – BALLIBABAGİLLER FAMİLYASINDAN BİTKİ ÖZÜTLERİ KULLANILARAK SENTEZLENEN BİYOPLASTİKLERİN BESİNLERİN RAF ÖMRÜNÜ UZATMAYA ETKİSİ

BALLIBABAGİLLER FAMİLYASINDAN BİTKİ ÖZÜTLERİ KULLANILARAK SENTEZLENEN
BİYOPLASTİKLERİN BESİNLERİN RAF ÖMRÜNÜ UZATMAYA ETKİSİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Projenin amacı, Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından; adaçayı (Salvia tomentosa miller), karabaş kekik
(Zahter, Thymbra Spicata) ve limon kokulu kekik (Thymus zygioides) özütleri ile biyoplastik sentezlenmesi ve
bu biyoplastiklerin besinleri saklamak için kullanıldığında raf ömrünün uzatılmasına katkısının olup olmadığının
belirlenmesidir. Araştırma, deneysel bir çalışmadır. Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı, bitkilerden özüt elde etmek
amacıyla kullanılmıştır. Elde edilen özütler kullanılarak, biyoplastik sentezlenmiştir. Bu biyoplastiklerden eşit
büyüklükte parçalar alınarak içine eşit kütlede peynir parçaları sarılmıştır. İçine peynir sarılan materyaller
sırasıyla 1. adaçayı (Salvia tomentosa miller) özütü kullanılarak sentezlenen biyoplastik, 2. karabaş kekik (Zahter, thymbra spicata) özütü kullanılarak sentezlenen biyoplastik, 3. limon kokulu kekik (Thymus zygioides) özütü kullanılarak sentezlenen biyoplastik, 4. Özüt kullanılmadan sentezlenen biyoplastik, 5. Streç film şeklinde olup, 6. Peynir parçası herhangi bir materyale sarılmadan açıkta bırakılmıştır. Yedi gün boyunca peynir parçalarındaki değişim gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, limon kokulu kekik (Thymus zygioides) özütünden sentezlenen biyoplastiğin, diğer saklama materyallerine göre peynirin bozulmadan saklanmasında daha etkili olduğunu
göstermiştir. Limon kokulu kekik (Thymus zygioides) özütünden sentezlenen biyoplastiği sırasıyla; streç film,
karabaş kekik (Thymbra spicata) özütünden sentezlenen biyoplastik, özüt kullanılmadan sentezlenen biyoplastik
ve adaçayı (Salvia tomentosa miller) özütünden sentezlenen biyoplastik takip etmiştir. Açıkta bırakılan peynir, yedi günün sonunda en kötü durumda olan peynir olmuştur. Besinlerin bozulmadan uzun süreli saklanabilmesi için
limon kokulu kekik (Thymus zygioides) özütünden sentezlenen biyoplastiğin kullanılması önerilebilir.

Ceylin AFACAN
Suat Melih KUNDAKCI

Danışman
Leyla AYVERDİ