BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ MİKROORGANZİMALARA FARKLI DALGA BOYLARININ ETKİSİ

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

MİKROORGANZİMALARA FARKLI DALGA BOYLARININ ETKİSİ

Öğrenci: CAN SAÇ
Danışman: ELİF KARDAĞLI

Bazı mikroorganizmalar (bakteriler) bulundukları ortamlarda cins ve
türlerinin genetik karakterine göre, iyi bir üreme ve gelişme gösterirler.
Bu durumda insanlar için zararlı olan birçok bakteri hastalıklara neden
olmaktadır. Özellikle insanlarda bazı bakteri türleri birçok alt ve üst
solunum yolları enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu enfeksiyonların
durdurulması ve bakterilerin çoğalmasının engellenmesi için birçok
antibiyotik kullanılmaktadır. Ancak bu antibiyotiklerin yararlarının
yanında yan etkilerinin de olduğu görülmüştür. Bazen vücut antibiyotiğe
karşı hassas olabiliyor. Bu nedenle bazı bakterilerin bazı dalga boylu
ışınlar ile direnci azaltılabilir. Görünür bölgedeki ışınlar vücut
hücrelerine zararı yok denecek kadar azdır. Fakat bazı bakteriler bu
ışından etkilenebilmektedir. Bu etki bakterilerin üremesini
durdurabilmektedir. Projemizde Escherichia coli ve Staphylococcus
aureus mikroorganizmaları seçmemizin nedeni bir çok hastalığa neden
olmaları ve her yerde bulunabilmeleridir. Bu bakteri insanlarda
hastalığa neden olan en yaygın tür olup insanlarda ciddi bağırsak
enfeksiyonlarına sebep olur. E.coli, insanlar için önemli olan fırsatçı bir
patojendir. E.coli genel olarak bakteri biyolojisinin anlaşılması amacıyla
üzerinde en fazla çalışılan model organizma durumuna gelmiştir. Diğer
bir bakteri türü olan Staphylococcus aureus bakterisi özellikle
insanlarda birçok enfeksiyonlara neden olan bir bakteridir. Ortam
şartlarına dayanıklı olduklarından doğada çok yaygındırlar. İnsanlarda
enfeksiyon yapan patojen staflokokların kaynağı yine insanlardır Bu
bakteriler en fazla burun ve boğaz boşluğunda, insan ve hayvan
dışkılarında, ciltte apseli yaralarda ve sivilcelerde yoğun olarak
bulunurlar. Bu çalışmada üç tip farklı 254nm, 365nm ve 460nm dalga
boylu ışınların Escherichia coli ve Staphylococcus aureus bakterilerine
etkileri incelenmiştir. Görünür bölgedeki 460nm dalga boylu mavi ışığın
bu bakterilerin üremesinin durdurulmasında etkili olduğu görülmüştür.