BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ KAN GRUPLARI İLE AKADEMİK BAŞARI

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

KAN GRUPLARI İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öğrenci: VERA KAYNAK Öğrenci: İLKNUR ÇOBAN
Danışman: MUTTALİP ÖNVER

İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için sahip oldukları en önemli
sıvı, damarlarındaki kandır. Öyle ki kan, insana sadece fzyolojik yaşam
desteği vermez; aynı zamanda en önemli karakteristik özelliklerimizden
birisidir de. Aynı parmak izi gibi kan grupları da insandan insana değişir
fakat aynı olduğu durumlar da vardır. A, B, AB ve 0 gibi dört farklı kan
grubuna genetik olarak sahip olabilen insanların karakteristik
özelliklerini birbirinden ayıran değişik etmenler söz konusudur ve bu
etmenler her zaman merak konusu olmuştur. Bu meraktan yola çıkarak
bu çalışmada kan grubu ile akademik başarı arasında herhangi bir
ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun için projede görevli iki
öğrenci okullarında sınıf sınıf gezerek öğrencilerinin kan gruplarını not
etmişlerdir. Kan grubunu bilmeyen öğrenciler için ise aile hekimleri ile
görüşülmüş ve gönüllü öğrencilerin kan gruplarını ücretsiz bir şekilde
kendi bağlı oldukları aile hekimleri aracılığıyla öğrenebilmeleri
sağlanmıştır. Okul idaresinden izin dahilinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim
yılının birinci dönem karne ortalamaları ile altı temel dersin ayrı ayrı
ortalamaları alınarak veriler SPSS 21 Paket Programı ile analiz
edilmiştir. Okulda öğrenim gören ve kan gruplarını bilen ortaokul
düzeyindeki toplam 125 öğrencinin karne notları analiz edilmiştir.
Verilerin analizi sonucunda AB kan grubuna sahip öğrencilerin not
ortalamalarının diğer kan gruplarına göre daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. A, B veya 0 kan grubuna sahip öğrencilerin not
ortalamaları ise birbirine çok yakın çıkmıştır fakat kan grupları ile
akademik başarının arasında bir ilişkinin olup olmamasına yönelik
yapılan analiz sonucunda ise kan grubu ile akademik başarı arasında
anlamlı düzeyde herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.