Biyoloji Lisans Öğrencilerine Proje Eğitimi

Değerli Katılımcılar,

Ülkemizin ihtiyacı olan bilim insanının yetişmesi için, TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerle, gençlerin üretken yönlerinin ortaya çıkarılmasına ve bilimsel araştırma yapmaya yatkınlıklarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

25-31 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da Porto Bello Hotel’de yapılması planlanan ‘Biyoloji Lisans Öğrencilerine Proje Eğitimi’ adlı etkinlik konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı bu programa, ilgi ve yeterlik açısından belli kriterler dikkate alınarak öğrenci seçimi yapılacaktır.TÜBİTAK-BİDEB 2229 programının desteği ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte katılımcıların konaklama, yemek ve ulaşım giderleri ile deneysel çalışma masrafları etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

Genel Hedefler
•Genç bilim insanları yetiştirmek,
•Bilimsel Düşünme ve Araştırma” bilincini geliştirmek,
•Bilimsel çalışmalarda etik konusunda duyarlı olmak,
•Fen okur-yazarı bir toplum olmaktır.

Özel Hedefler

Biyoloji bilim dalında öğrenim gören lisans öğrencilerinin alanlarında bilimsel bir fikri proje önerisi haline getirme becerilerini geliştirmektir.
•Bilimsel bir problemi belirleme,
•İlgili konuya ve alana ait bilimsel literatüre erişim,
•Alana ait literatüre yönelik bilimsel okur-yazarlık kültürüne sahip olma,
•İlgili probleme etkiyen değişkenleri belirleme,
•Bu problemin çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımların farkında olma ve

bağlama uygun bilimsel yaklaşımlar geliştirebilme,
•İlgili problemi araştırmak amacıyla proje tasarımı ve planlamaya yönelik temel becerileri kullanma,
•İlgili projeye yönelik ekip oluşturma,
•İlgili süreçte gözlem yapma, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve elde edilecek bulguları sınıflama, elde edilen bu bulguları yorumlama yeterliği,
•İlgili yorumlara dayalı olarak ve literatürle karşılaştırmalı tartışmalarla sonuç çıkarma becerisi,
•Problemin çözümüne karşılık gelen sonuç hakkında karar verme ve sonucun genellenebilirlik düzeyini belirleme yeterliği,
•Proje raporlama becerisi ve projenin yazılı sunumu için ilgili yeterliklere sahip olmalarını sağlamaktır.

Etkinliğin Genel İçeriği

* Bilim ve Araştırma (Bilimin Doğası)

* Proje Yönetimi

* Bilgiye Erişim

* Bilimde Etik

* İletişim ve Etkinlikler

* Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi (İstatistik)

* Araştırmaların Raporlanması

* Eş Zamanlı Oturumlar (Biyolojinin alt konuları)

– Danışman öğretim üyelerinin kendi ilgi alanlarına yönelik araştırma sunumları,

– Proje örnekleri inceleme,

– Proje konusu belirleme ve hazır bulunuşluk düzeyi artırma amaçlı görüşmeler

* Sanatsal Etkinlikler

* Gezi

* Girişimcilik ve İnovasyon

* Proje Önerisi Hazırlama

* Proje Uygulama

* Proje Raporlama

* Proje Sunumları ve Değerlendirme

Etkinliğe kabul edilme ölçütleri Etkinliğe ‘Biyoloji’ ve ‘Biyoloji Eğitimi’ Anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler kabul edilecektir. Etkinliğe kabul edilmede; akademik başarı, yabancı dil seviyesi, bilgisayar kullanım düzeyi ve bir proje fikrine sahip olma kriterleri dikkate alınacaktır.

Çalıştay kapsamında yer alan ve yukarıda belirtilen konulara ilgisi olan ‘Biyoloji’ ve ‘Biyoloji Eğitimi’ Anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin web adresinden ‘Başvuru Formu’nu en geç 30 Eylül 2016 günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.