Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 1

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 1

Plasenta Zarı Tamir Hücrelerinin Peynir Alt Suyu Besin Maddeleri Ve Süt İle Çoğaltılması

Deneyin amacı: Son zamanlarda kök hücre çalışmalarına ilginin artmasıyla birlikte hücre kültürlerinin de önemi artmıştır. Hücrekültürlerinde temel besin maddesi olarak sığırfetus serumu kullanılmaktadır. Ticari olarak satılan sığır serumu, çok sayıda fetusün öldürülmesiyle elde edildiği için etik problemler ortaya çıkarır ve mikrobik hastalıklar için bulaşma riski taşır. Tamir hücreleri {mezenkimal hücreler), kök hücre araştrmaları ve hasarlı dokunun onarılması amacı ile yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, çoğalma kapasitesi yüksek olan plesenta zarı tamir hücreleri üzerine besin maddesi olarak sığır serumu yerine peynir alt suyu ve sütün etkisinin araştırlması ve yeni besi yerlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve işlemler: RPMI-1640 içerisinde peyniraltsuyuveyasütün%1,%5ve%10’lukyoğunluklarda solüsyonları hazırlanarak hücre kültürü yapıldı. Yalnızca %10 sığır serumu içeren standart solüsyon kontrol olarak kullanıldı. Hücreler her solüsyon içerisinde 8 ayrı kuyucuğa ekildi. Yedi günlük kültür sonunda MTT testi yapılarak çoğalma kapasiteleri ölçüldü.

Gözlemler/Veriler/Bulgular: Sonuç olarak peyniralt suyu ile en yüksek çoğalma en düşükyoğunluklu %1 ‘lik solüsyonda gözlendi (kontrol grubu %100’e karşılık. % 43.5). Süt ile en yüksek çoğalma %10’luk solüsyonda gözlendi (kontrol grubu %100’e karşılık. % 48.4). Peynir alt suyu ile yoğunluk azaldıkça, sütte ise yoğunluk arttıkça hücrelerin çoğalma kapasitesi arttı.

Sonuç: Kültürortamında serum kullanılmadan peyniraltı suyu besin maddeleri ve süt kullanılaraktamir hücrelerinin çoğaltılabileceği anlaşıldı. Peyniraltı suyunun daha düşük yoğunluklu solüsyonlarıyla çalışmalara devam edilmesinin daha yüksek çoğalma yönünden avantaj sağlayabileceği düşünüldü. Bu gözlemler serumsuz besi yerlerinin geliştirilebilmesi için cesaret verici bulundu.

ADANA ÖZEL ADANA FİNAL ANADOLU LİSESİ

Danışman: Nermin Yazıcıoğlu

Proje Öğrencileri
MERVE AKBULUT
BİRCAN BOĞA