BİTKİLERİN KARDEŞLİĞİ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

PROJENİN AMACI:

Azot bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu elementtir. Bitkinin gelişiminin devamı için gerekli olan azotu doğal yollardan toprağa bağlayarak bitkinin ihtiyacını karşılayabilmek.

PROJENİN HEDEFLERİ: 1-Lahananın ihtiyacı olan azotu kimyasal gübre kullanmadan toprağa kazandırmak ve böylece daha verimli lahanalar üretmek

2-Azotlu kimyasal gübre yerine nohut ekerek bu ihtiyacı karşılamak

3-Organik tarım yöntemini kullanmayı artırmak

4-Doğaya zararı olan kimyasal gübre kullanımını azaltmak

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER:   Üç adet saksı, bir poşet killi toprak, lahana ve nohut tohumları

KULLANILAN YÖNTEMLER:  Veri toplama ve hipotez kurma becerisi,gözlem tekniği, araştırma becerisi

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

Azot, toprağın orijini olan kayada hiç yoktur veya çok az miktarda vardır. Topraktaki azotun hemen hemen hepsi havada bulunan gaz halindeki azottan gelmektedir. Hava azotunun çoğu yonca, fasulye, nohut, bakla, soya fasulyesi, fiğ vb. gibi baklagil bitkileri yoluyla toprağa ilave edilmiş olur. Havanın serbest azotu bu bitkilerin köklerinde yaşayan çok küçük canlılar yoluyla köklerin üzerindeki nodül denilen yumrucuklar içerisinde toplanır. Ve böylece bitkiler için gerekli olan azot toprağa bağlanır.

Kaynak taraması yapıldıktan sonra her üç saksıya da 300 gram killi toprak konuldu. Yine her üç saksıya da aynı sayıda lahana tohumları ekildi. ilk saksı kontrol grubu olarak bırakıldı.İkinci saksıya 5 adet nohut tohumu bırakılırken üçüncü saksıya 10 adet nohut tohumu eklendi.Böylece artan nohut tohumlarının bitkiye daha fazla yarar sağlayıp sağlamayacağı tespit edilmek istendi. Lahana bitkisi için en uygun sıcaklık 15-21 C olduğu için saksılar içeride tutuldu.Ve eşit zaman aralıklarla bir ay boyunca sulama yapılarak bitkilerin büyümeleri gözlendi.

ULAŞILAN SONUÇ:  Belirli aralıklarla yapılan ölçümler sonucunda; 15 adet nohut ekilen saksıdaki lahanalar diğerlerine oranla daha fazla büyüme gösterdi ve yaprakları yeşil rengini korudu. 5 adet nohut ekilen saksıdaki lahanaların alt yapraklarında sararma meydana geldi.Bunun toprağın azotunun yetersiz geldiğinden kaynaklandığı düşünüldü.

Hiç nohut ekilmeyen saksıdaki lahanalarda ise alt yapraklar kuruyarak öldü. Lahana tohumları çıktıktan sonra belli aralıklarla boy ölçümleri yapıldı ve nohut ekilmiş olan saksıdaki lahananın diğerine göre büyümesi daha hızlı gerçekleşti.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Azot eksikliği olan yerlerdeki bitkiler genellikle normal büyüyemez. Bodur kalır, yapraklar küçük, sarı veya sarımtırak yeşil olur, alt veya yaşlı yapraklar kuruyarak ölür, çiçeklenme normal olmaz ve verim azalır. Nohudun yeterli miktarda ekildiği topraklarda lahananın yaprakları yeşil renkte kaldı ve büyümesi diğerlerine oranla daha hızlı gerçekleşti.Bu sayede nohudun toprağa azotu bağladığı görüldü ve böylece doğal gübre elde edilmiş oldu.Bununla birlikte lahanadan daha fazla verim almak için kullanılan kimyasal gübrenin önüne geçilerek hem insan sağlığı hem de çevre korunmuş oldu.

PROJE KONUSU İLE İLGİLİ LİTERATÜR (KAYNAK) TARAMASI:

İnternet ve fen ve teknoloji kitapları  http://www.tarimziraat.com/faydali_bilgiler/gubreleme/287-azotun_topraktaki_islevi_nelerdir.html

PROJE TAKVİMİ:

Ekim ayı ilk haftası proje konusu belirlendi.Diğer hafta malzeme temini yapıldı.

Üçüncü hafta ise lahanalar saksıya ekildi.Aralık ayı boyunca saksılar gözlemlendi.

PROJE BÜTÇESİ:

Saksılar 2tl, bir poşet toprak 1.75 lira