BIRAKIN PLAJLARI RÜZGAR TEMİZLESİN

Proje Adı: BIRAKIN PLAJLARI RÜZGAR TEMİZLESİN

Proje Amacı: Plajlardaki kirli suyun sürekli temiz kalması.

Giriş: Öncelikle bu benim eserim proje bankası araştırıldı.Yapılan çalışmalar çoğunlukla deniz suyunun filtreleme ve ya arıtma yöntemiyle temizlenmesine yönelik.Oysa bizim projemiz, devirdayım kuralıyla ve rüzgar gücüyle koyda kirlenen suyun açık denize yönlendirilmesine yönelik bir çalışmadır.Kurulan sistem çok uzun ömürlü olup dışarıdan müdahele veya bakım gerektirmemektedir.

Kullanılan yöntem: Sahillerdeki plajların çoğunluğu koylar içinde olup en fazla kirlenenlerde bu sınıftadırlar.Açık deniz kenarlarındakiler ise akıntıyla bağlantılı olduğu için kirlilik barındırmamaktadır. Bizim projemizin temelini koydaki kirlenen suyu açık denize ulaştırmak oluşturmaktadır.Bunun içinde zaten sıcaklık farkından kaynaklanan meltem rüzgarı gerekli enerjiye yeterlidir.Meltem gündüzleri denizden karaya, geceleri karadan denize hareket eden bir hava akıntısıdır.Koyların açığına yerleştirdiğimiz su üzerindeki iki yönlü pervaneler rüzgarla birbirlerinin tersi yönünde harekete başlarlar. Bu pervaneler dönünce kasnaklarla bağlı oldukları su altındaki pervaneleri döndürürler. Böylece su altındaki pervanelerin biri açık denizdeki temiz suyu plaja yönlendirirken, diğer pervane de ters yönde çalışacağı için kirlenen suyu açığa çekmektedir.

Proje Bütçesi: 20 tl

Proje Çalışmasının Takvimi:

01-10 Aralık 2011: Projenin bulunması ve araç gereç temini

10-20 Aralık 2011: Düzeneklerin kurulması ve denemelerin yapılması

20 Aralık 2011-20 Ocak 2012: Başvurunun yapılması

Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi: Projemiz amacımıza uygun olarak tamamlanmış ve istenilen sonuçları vermiştir.

Kaynaklar: İnternet: www.google.com.tr ( pervaneler, meltem rüzgarı,kasnak ve kayışlar), bu benim eserim proje bankası

benim eserim proje bankası

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri