BİLSEM Öğrencileri Arası Öykü Yarışması

Bilim Sanat Merkezi Öğrencileri
BİLSEM Öğrencileri

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi tarafından tüm Bilim ve Sanat Merkezleri öğrencilerine yönelik olarak “Bilimkurgu Küçürek Öykü Yarışması” düzenleniyor. Değerli öykücülerden ve akademisyenlerden oluşan jüri üyelerimizin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Yalova’da yapılacak olan öykü günlerinde verilecektir. Öykü günleri boyunca Yalova’da ağırlanacak olan öğrenciler, onların danışmanları ve Yalovalı öğrenciler yazarlarla görüşecek, atölyelere katılacak gezilere ve çeşitli etkinliklere iştirak edeceklerdir. Öğrencilerin yazdığı küçürek öykülerden oluşan kitap katılımcılara hediye edilecektir.

YALOVA ATATÜRK BİLİM VE SANAT MERKEZİ
“YALOVA ÖYKÜ GÜNLERİ” PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN
BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ
ULUSAL “BİLİMKURGU KÜÇÜREK ÖYKÜ” YARIŞMASI

1. KAPSAM:
Bu öykü yarışması, Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden ortaokul ve lise öğrencilerine
yöneliktir.

2. AMAÇ:
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı olarak özel yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi amacıyla eğitim veren
kurumlar olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. BİLSEM’ler öğrenci profilleri itibariyle
ülkenin geleceğine ışık tutan kurumlar olarak görülmektedir. Bu öğrencilere kazandırılması
gereken özelliklerden biri olan yazma alışkanlığı aynı zamanda Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı
derslerinin kazanımları arasındadır.

Yazma becerisi, bireyin dil becerileri alanındaki bütün kazanımları bünyesinde barındıran
önemli bir beceridir ve bu alandaki gelişmişlik diğer becerilerin gelişmesine yardımcı
olacaktır. Duygu ve düşüncelerimizi nasıl yazarsak yazalım, güzel ve etkili yazmak esas amaç olmalıdır. Yazı yazmanın tekniğini öğrenerek oluşmuş kalıpları yıkarak yazılı anlatım
becerisini geliştirmek ve bu konudaki eksiklikleri gidermek mümkündür. Yazma
çalışmalarının asıl amacı: Hedef kitlede yazamama kaygısını azaltmak, duygu ve düşünceleri anlaşılır, açık bir dille anlatma becerisi geliştirebilmektir.
Yarışmanın amacı; öğrencilerin yaratıcı yazarlık yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve
bu yeteneklerini paylaşmalarıdır. Dünyada “short-short story” “minimal öykü” “anlık
kurmaca” “küçürek öykü” gibi adlandırmalarla anılan bu türün gençler arasında tanınırlığını
artırmak dünyada gittikçe daha da popüler hale gelen bu yazın türünde öğrencilerin eser
vermelerini ve bu alanda Türkiye’de emek vermiş yazarlarla tanışmalarını sağlamak,
yapılacak olan çalışmanın amaçları arasındadır.

3. TANIM:
Bilimkurgu Öyküsü: Hayal gücü sayesinde, henüz kullanımda olmayan bilim ve teknoloji
öğelerini kullanarak, yakın ya da uzak gelecekle ilgili öyküler oluşturulmasıdır.
Küçürek Öykü: Dünya edebiyatında “flash fiction”, “short-short story”, “anlık kurmaca”
olarak tanımlanan küçürek öykü, Türk edebiyatında minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük,
kısa kısa öykü, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini öykü, küçük
ölçekli kurmaca, mesel gibi isimlerle adlandırılan bu nitelikteki öyküyü tanımlamak için
“küçürek öykü” adı son zamanlarda yaygın kabul görmektedir. “250 veya 500 sözcük, çığlığı
nağmeye dönüştürmek için yeterli süreyi hazırlayan bir anlatım örgüsü oluşturur. Bu
bakımdan 100 sözcüğü geçmeyecek anlatıları ancak küçürek öykü diye adlandırabiliriz”

4. YARIŞMA KURALLARI:

1. Yarışmaya katılacak öyküler en fazla 650 karakterden oluşabilir. Daha uzun öyküler
değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.

2. Yukarıda yapılan tanım gereği yarışmaya katılacak öyküler bilimkurgu türünde olmalıdır.

3. Öyküler, Microsoft Word programının “Times New Roman” yazı karakterinde ve 12 punto
yazı büyüklüğünde yazılmalıdır.

4. Öyküler Türkçe olmalı, yazım kurallarına uygun şekilde kaleme alınmalıdır.

5. Öyküler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

6. Her BİLSEM kendi kurumunda dereceye giren ortaokul ve lise düzeyinde en fazla üçer
öykü ile yarışmaya başvurabilir. (Ortaokul düzeyinde üç, lise düzeyinde üç olmak üzere
toplam altı öykü)

7. Öyküler yarışmaya katılan BİLSEM’ lerde görev yapan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenlerince oluşturulan komisyonca birinci değerlendirmeye alınacaktır. Bu
değerlendirme ile her BİLSEM kendi kurumunu temsil edecek öyküleri belirleyerek başvuru
yapacaktır.

8. Katılımcılar, öykülerinin jüri tarafından yayımlanmaya değer bulunması halinde, internette veya bir başka seçkide yer alacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9. Öykülerin telif hakları öğrenciye ait olup, bu haklarını kitap gibi materyallerin basımı için
Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezine devretmiş sayılırlar.

10. Yarışmaya katılmak üzere başvuran BİLSEM’ler yarışma şartnamesini kabul etmiş
sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden düzenlemesine ve mevcut
şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya “Düzenleme Kurulu” yetkilidir.

5. BAŞVURU:

1. Yarışmaya gönderilecek eserler elektronik posta ile [email protected]
adresine gönderilecektir.

2. Her BİLSEM yarışmaya göndereceği eserle ilgili olarak ekte gönderilen formu
dolduracaktır.

3. Öykü metninin üstünde yarışmacıya ait bir rumuz belirlenecek, onun dışında herhangi bir
kimlik bilgisi bulunmayacaktır.

4. Başvuru formu ve öykü metni tek bir e posta ile [email protected]
adresine gönderilecektir.

5. Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Ocak 2022‘dir.

6. Yarışmada dereceye giren eserler BİLSEM isimleri ile 28 Şubat 2022 tarihinde
www.ataturkbilsem.meb.k12.tr web sitesinde duyurulacaktır.

6. DEĞERLENDİRME
Öyküler öncelikle, yarışma kuralları açısından teknik değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Öyküler üç kritere göre değerlendirilecektir:

• Konu özgünlüğü
• Etkileyici bir kurguda olması
• Türkçe dil kullanımı

Teknik değerlendirmeyi geçen eserler öykü yazarlarından oluşan bir jüri tarafından
değerlendirilecektir. Ödül almaya hak kazanan en yüksek puanlı öykülere aldıkları puana göre derece ödülleri verilecektir.

Dereceye girenlere 25-26 Nisan 2022 tarihlerinde Yalova’da yapılacak olan “Öykü Günleri”
festival programı kapsamında ödülleri verilecektir. Bunun için ortaokul ve lise düzeyinde
dereceye giren öğrenciler birer danışmanları eşliğinde Yalova’da ağırlanacak olup program
sürecince yazarlarla buluşacak, Yalova gezisine ve çeşitli etkinliklere katılacaklardır.
Konaklama, yemek vb giderleri proje kapsamında karşılanacaktır.

7. ÖDÜLLENDİRME:
Yarışmaya katılan tüm öğrenci ve Bilim ve Sanat Merkezlerine Katılım Belgesi verilecektir.
Yarışmada dereceye giren öykülere aldıkları dereceye göre aşağıdaki ödüller verilecektir.

(Her iki kategoride) Birincilik Ödülü: 1500 TL
(Her iki kategoride) İkincilik Ödülü: 1000 TL
(Her iki kategoride) Üçüncülük Ödülü: 500 TL

Ödül töreni Yalova’da yapılacak olan öykü festivalinde gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar ve
danışman öğretmenleri iki gün süreyle Yalova’da ağırlanacak ve çeşitli etkinliklere
katılacaklardır. Katılımcıların izin ve görevlendirme işlemleri mahallinde yapılacaktır.
Katılımcılardan öğrenci ve danışman öğretmenlerin yolluk ve yevmiyeleri kurumlarınca;
konaklama, yemek vb hizmetleri ile yarışma ve festival bütçesi Yalova Bilim ve Sanat
Merkezi ve Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Ödül töreni için Yalova’da ağırlanacak engelli öğrenci ve danışman öğretmenler için Yalova
Bilim ve Sanat Merkezi tarafından gerekli önlemler alınarak katılımları sağlanacaktır.
Gerekli duyurular www.ataturkbilsem.meb.k12.tr internet sayfasından yapılacaktır.

BİLSEM’lerde oluşturulan yazı kurullarının dereceye giren eserleri belirlemesi ve
[email protected] adresine gönderilmesi 31.01.2022

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
Adnan Menderes, İspinoz Sk. 77200 Yalova Merkez/Yalova
0226 245 58 09
http://ataturkbilsem.meb.k12.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin