Bilişim Çocukları Mobil Oyununu Kendin Geliştir

Bilişim Çocukları; Kendi Mobil Oyununu Kendin Geliştir projesinin genel amacı, öğrencileri Bilişim teknolojileriyle tanıştırmak ve programlama ve yazılım geliştirme ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak mobil programlama araçlarından MIT APP Inventor programının eğitimini almalarını sağlamaktır. Bu amaçla,Antalya ili merkez ilçelerine bağlı ilkokullarında öğrenim gören ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin arasından bireysel başvuru yoluyla seçilecek 120 öğrenciye Akdeniz Üniversitesi bünyesinde MIT APP Inventor eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara 1 ay boyunca haftada 4 saat olmak üzere (Cumartesi ya da Pazar günleri) toplamda 16 saatlik bir eğitim verilecektir. MIT APP Inventor eğitiminde, katılımcıların, mobil programlama kavramlarını, araçlarını, uygulamalarını tanımaları,MIT APP Inventor programını kullanabilmeleri, kodlama ve programlama konularına ilişkin önbilgi sahibi olmaları, öğrendiklerini çevrimiçi ortamlarda paylaşmaları, algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirmeleri ve öğrenmelerini kolaylaştıracak oyun temelli uygulamalar gibi yenilikçi ve özgün projeler geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılardan bireysel ya da grup olarak APP Inventor programından yararlanarak bir mobil uygulama geliştirmeleri ve bunu projelendirmeleri istenecektir. Bunun yanında, bazı öğrenciler de bilişim teknolojilerinden yararlanarak geliştirilebilecek özgün ve yaratıcı fikirler için sunum ya da poster hazırlayacaklardır. Tüm bu proje, sunum ve posterler, Bilişim Çocukları projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenecek olan bilişim konferansında öğrenciler tarafından sunulacaktır…

Yrd.Doç.Dr. Miray DAĞYAR
Proje yürütücüsü

Pilot çalışma kapsamında, 2018 Mayıs ayı boyunca haftada 4 saat, toplamda 16 saat olmak üzere “MIT APP Inventor Eğitimi” belirlenen kazanımlar rehberliğinde, Antalya ili merkezde bilgisayar laboratuvarı bulunan ilkokullar arasından seçilecek olan bir okulda, proje eğitmenleri tarafından 4. sınıf düzeyinde (20-30 öğrenci) gerçekleştirilecektir. Bu pilot uygulamalar sırasında kazanımlara uygun hazırlanan etkinliklerin öğrenciler üzerinde etkileri incelenecek ve olası eksiklikler tespit edilerek 2018 Kasımayı içinde yapılacak olan asıl eğitim uygulamalarına kadar gerekli hazırlıklar tamamlanacaktır.

Yrd.Doç.Dr. Miray DAĞYAR
Proje yürütücüsü

Proje Detayları : http://bilisimcocuklari.akdeniz.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.