BİLİMSEL BİR ÇALIŞMANIN ANA BASAMAKLARI

  1. Gözlem yaparak bilgi toplama
  2. Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi
  3. Düzenlenen bilgiler arasında düzenlilik olup olmadığının araştırılması
  4. Bu bilgilerdeki düzenliliğin nedenlerinin bulunması
  5. Bilgilerin ve sonuçların yazılı olarak aktarılması