BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA ve UYGULAMA KURSU

Kurs Tarih: 9-15 Temmuz 2012

Kurs yeri: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüs-Antalya

Web adresi: http://tip.akdeniz.edu.tr/kurs

Bilimsel araştırma projesi hazırlama ve uygulama kursu; programı hazırlanmış, hedefleri belirlenmiş, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan, bilimsel niteliği olan bir etkinliktir.

Etkinliğimiz, teorik ve uygulamalı olmak üzere programlandırılmıştır. Teorik etkinliğimiz, toplam eğitim saatinin %75’ini ve uygulamalı eğitimiz ise tüm eğitim süresinin %25’ini oluşturmaktadır.

Bu eğitime; öncelikle sağlık bilimlerinde doktora eğitiminde yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile genç araştırmacılar katılabilir.

Bu eğitimin amacı; ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma sürecini, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımları, proje yönetimini, proje bütçelendirilmesini ve

değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile proje sonucunda yazılan kapatma raporları ve makale yazımının kursiyerler tarafından anlaşılmasını ve aktif olarak yapılmasını sağlamaktır.

Kurs Tarihi: 9-15 Temmuz

Kurs Yeri: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

Kurs Katılımcı sayısı: 32 Kursiyer

Kurs Katılım Ücreti: 100 TL

Kursumuz TÜBİTAK tarafından desteklendiği takdirde 25 kursiyere;

Konaklama ve iaşe: 100 TL (Kişi/Gün), ve Yol: 150 TL (Gidiş/Dönüş)

BURSU verilecektir.

İletişim : korgun@akdeniz.edu.tr

Tel         : 0 242 249 68 85