Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri

Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri Yönergesi kapsamında “21. Yüzyılda Çevre Sorunları ve Çevrenin Korunması” konulu yarışmanın Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yöneliktir.

AMAÇ
Avrasya Üniversitesinin kurucu vakfı olan Maçka Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı’nın Başkanı Ömer Yıldız’ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak; bilim, sanat ve edebiyat alanlarında, ülkemizin ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencileri araştırmaya teşvik etmek amacıyla “Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” ihdas edilmiştir.

MADDE 1. ÖDÜL DALLARI:
Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri; bilim (fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler), sanat ve edebiyat dallarını kapsar. Ödüller, bu dallarda Avrasya Üniversitesi Senatosunca belirlenen ve üniversite tarafından ilan edilen konu başlıklarına göre hazırlanan ve usulünce üniversiteye iletilen çalışmalar arasından seçilen çalışmalara verilir.

MADDE 2. YARIŞMA:
Avrasya Üniversitesi Senatosunca bilim, sanat ve edebiyat dallarında belirlenen konu başlıkları ilan edilerek yarışma açılır. Yarışmaya ülkemizin ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler katılabilir. Avrasya Üniversitesi, gerekli gördüğü durumlarda, yarışmaya katılımı teşvik etmek amacıyla, ortaöğretim kurumlarında bilgilendirme toplantıları yapabilir.

MADDE 3. SEÇİCİ KURUL:
Avrasya Üniversitesi Yönetim Kurulunca, bilim, sanat ve edebiyat dallarında seçilen konu başlıklarına göre hazırlanan ve usulünce üniversiteye iletilen çalışmaları değerlendirmek amacıyla, her konu başlığı için konusunda uzman bilim adamlarından oluşan biri başkan olmak üzere üç kişilik bir seçici kurul oluşturulur. Seçici Kurul çalışmaları değerlendirir, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralar ve yaptığı değerlendirmeyi gerekçeleriyle birlikte Avrasya Üniversitesi Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu gerektiğinde kendi belirleyeceği uzman kişilerden ayrıca görüş alabilir. Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

MADDE 4, ÖDÜLÜN BİÇİMİ
Ödülün biçimi (nakdi, ayni) ve hangi sıradaki çalışmalara verileceği (1., 2., 3. vb gibi) Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

MADDE 5. ÖDÜLLERİN TAKDİMİ:
Ödüllerin takdimi Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetinin belirleyeceği zaman ve yerde yapılır. Bir kez ödül kazanan kişi, daha sonraki yıllarda ödüllere başvuramaz.

“Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri Yönergesi” kapsamında ortaöğretim öğrencilerine yapılacak olan “21. Yüzyılda Çevre Sorunları ve Çevrenin Korunması” konulu yarışmada;
1. Birinciye 15 adet cumhuriyet altını ve 1 adet düzüştü bilgisayar
2. İkinciye 10 adet cumhuriyet altını ve 1 adet düzüstü bilgisayar
3. Üçüncüye 5 adet cumhuriyet altını ve 1 adet düzüstü bilgisayar verilmesine,

Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No: 226 61010 Pelitli – Trabzon / Türkiye
Tel:+90 462 334 64 44 (pbx) Fax:+90 462 334 64 54 e-posta: info@avrasya.edu.tr web: www.avrasya.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.