Besin Maddelerinde Karbonhidrat Protein ve Yağ

Deneyin Adı :Besin Maddelerinde Karbonhidrat, Protein Ve Yağ

Aranması

Deneyin Konusu :Biyoloji (Canlıların Temel Bileşenleri)

Deneyin Amacı :Organik Maddelerin Hangilerinde Hangi Temel Besinlerin

Bulunduğunu Görebilme

Araç ve Gereçler :

Nişasta

İyot

Kaynar su banyosu

Biüret ayıracı ya da proteini belirleyen herhangi bir ayıraç

Pişmemiş hayvan yağı

Yumurta akı

Lam

Damlalıklar, pipetler

Benedikt ya da Fehling çözeltisi ya da şeker test kağıdı

%5’lik glikoz çözeltisi

Yiyecek maddeleri (ekmek, süt, çiğ et, muz, patates vb.)

Eter (çalışma sırasında eter buharından korununuz.)
Ön Hazırlık :
“Maddeler ayıraçlarla tanınır”
1.Karbonhidratların tanınması

• Glikozun tanınması

Glikoz + Benedict ya da Fehling çözeltisi kiremit kırmızısı renk verir.

• Nişastanın tanınması

Nişasta + Iyot çözeltisi (lugol) Mavi- mor renk verir.

2.Proteinlerin tanınması

Protein + Fehling 9; Menekşe rengi

Protein + HNO3 (nitrik asit) Sarı renk verir.

Protein + Lugol 9; Sarı renk verir.

Protein + Biuret Mor renk verir.
3.Yağların tanınması

Yağ + Sudan III Kırmızı damlacıklar oluşur.

Yağ + Kağıt Saydam leke oluşur.
Deneyin Yapılışı :

Nişasta testi

Lam üzerine bir miktar toz nişasta koyunuz.

Üzerine bir damla sulandırılmış iyot çözeltisi damlatınız.

Oluşan rengi kaydediniz.
Şeker testi

Şeker test kağıdının renkli ucunu glikoz çözeltisine batırınız.

Kağıtta oluşan rengi renk cetveli ile karşılaştırınız.(Renk cetveli ile ilgili bilgi, test kağıtlarının olduğu kutuların üzerinde mevcuttur.)

Benedikt çözeltisi ile şeker aramak için;

Deney tüpünü kaynayan su banyosuna koyunuz.

Bir süre sonra oluşan renk değişmesini gözleyiniz ve kaydediniz.
Protein testi

Bir tüpe 5 ml su + 10 damla biüret ayıracı damlatınız. (Bu tüp kontrol tüpü)

Diğer tüpe 5ml yumurta akı + 10 damla biüret ayıracı damlatınız.

Renk değişimini kaydediniz.
Yağ testi

Yiyecek maddesi katı ise kağıda sürünüz, sıvı ise kağıda damlatınız.

Kağıdı kurumaya bırakınız.
Bir parça hayvan yağını başka bir kağıda sürünüz. Kağıdı kurumaya bırakınız.
Kağıtları ışığa doğru tutunuz. Kağıtta oluşan kısmen saydam bir leke yağ varlığını gösterir.

Kağıtları karşılaştırarak değerlendiriniz.

Sonuç:Yiyecek maddesinde yağ miktarı çok az ise, yukarıda anlatılan gözlemle fark edilmeyebilir.

Yiyecek maddesinde az miktarda bulunan yağ şu şekilde gözlenebilir:

Küçük parçalara ayrılmış yiyecek maddelerini, içinde eter vb. yağ eritici bulunan bir deney tüpüne koyunuz.
Karışımı çalkalayınız. Besinde yağ varsa eterde eriyecektir.
Eriyen besin parçaları çöktükten sonra üstte kalan eteri bir kağıt üzerine damlatınız.
Buharlaşmasını bekleyiniz. Eğer yağ varsa kağıt üzerinde saydam leke oluşur.

Not : Bu deneylerden yararlanarak çeşitli besinlerin yapısında bulunan temel maddeleri ayırabilirsiniz.