“Benim ODTÜM” Kısa Film/Video yarışması

yarışması
Video yarışması

“Benim ODTÜM” Kısa Film/Video yarışması

2. BENİM ODTÜM
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KISA FİLM/VİDEO YARIŞMASI

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ODTÜ’yü
anlatacakları, İkinci “Benim ODTÜM” Kısa Film/Video yarışması 18 Mayıs 2018 tarihinde
yapılacaktır. Yarışma, ODTÜ Rektörlüğü adına ODTÜ Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve
Uygulama Merkezi (GİSAM) tarafından ODTÜ Geliştirme Vakfı desteği ile organize
edilmektedir.

1. Amaç
Benim ODTÜM Kısa Film/Video Yarışması’nın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni
öğrencilerinin gözünden tanıtmak aynı zamanda gençlerin sinemayla buluşmasını teşvik
etmektir.

2. Yarışma Takvimi
Başvuruların alınması için son tarih: 27 Nisan 2018
Ön eleme sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2018
Ödül Töreni: 18 Mayıs 2018

3. Süreç ve Ödüller
a) Başvurular arasından ön eleme yapılır. Ön elemeyi geçen 15 adet film, ODTÜ’nün
iletişim hesaplarında yayınlanabilir.
b) Kısa Film/Video Yarışması’na katılan eserlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En
İyi Kısa Film/Video Ödüllerini verir. Ödül, kazanan eserin yönetmenine verilir. Ödül
tek esere verilir, paylaştırılamaz.
c) Jüri, gerekli gördüğü takdirde Mansiyon ödülü verebilir.
d) Ödül kazanan eserlerin yayın hakları ODTÜ’ye aittir. Bu eserler ODTÜ’nün tanıtım
programlarında, fuarlarda ve TV kanallarında kullanılabilir. Bu kullanımlar nedeniyle
telif hakkı ödenmez.
e) Ödül Töreni 18 Mayıs 2018 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecektir.
f) Dereceye giren eserlere ODTÜ Rektörlüğü tarafından belirlenecek ödüller ve
plaket/sertifika verilecektir. Ödül kategorileri:
* Birincilik ödülü
* İkincilik ödülü
* Üçüncülük ödülü
* İzleyici ödülü
* Mansiyon ödülü/ödülleri

4. Katılım Koşulları
Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Benim ODTÜM” Kısa Film/Video
yarışmasına katılacak eserler için koşullar:
a) Yarışma ODTÜ öğrencilerine açıktır.
b) Yarışmaya her türlü (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel vb.) kısa film/video ile
başvurulabilir.
c) Eserler jenerikle birlikte en fazla 5 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları en
az 1920×1080 çözünürlüğünde olmalıdır.
d) Eserlerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir.
e) Yarışmaya katılan eserlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.
f) Yarışmaya gönderilecek eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb.
kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır.
Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili eser, yarışmadan men edilir. Tespit
yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
g) Eserin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül
almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
h) Daha önce bu yarışmaya katılan eserler tekrar başvuramaz.

5. Başvuru
Yarışmaya katılabilmek için eserin sahibi/sahipleri başvuruda bulunur. Eserin birden fazla
sahibi varsa, başvuru formunda diğer sahiplerinin isimlerinin de yer alması gerekmektedir.
Yarışmaya en fazla iki eserle başvurulabilir.
Yarışmaya başvurmak için aşağıdaki bilgilerin yer aldığı veya
http://gisam.metu.edu.tr adresindeki formun 27 Nisan 2018 günü saat 23:59’a kadar
doldurulması gereklidir.

Başvuru sırasında aşağıdaki bilgiler istenecektir:
a) Eserin youtube.com sitesine ‘liste dışı (unlisted)’ olarak yüklenmiş bağlantı adresi
b) Eserin künyesi (eser sahibi, film ekibi, süresi, vb.)
c) Eser hakkında Türkçe veya İngilizce kısa bilgi
d) Eserden 3 adet fotoğraf (yüksek çözünürlükte)
e) Yönetmeninin biyografisi ve varsa filmografisi
Not: Ön elemeyi geçen eserlerin yönetmenlerinden yüksek çözünürlükte, bir (1) adet
yönetmen fotoğrafı ve üç (3) adet eserden fotoğraf istenecektir.

6. Jüri
Yarışmaya katılan eserlerin ön değerlendirmesi ODTÜ GİSAM tarafından yapılacaktır. Ön
değerlendirme sonuçları 7 Mayıs 2018 tarihinde yarışmanın web sayfasında açıklanır.
Benim ODTÜM Kısa Film/Video Yarışması final Jürisi, ODTÜ Rektörlük ve GİSAM
tarafından belirlenecektir. Jüri kararlarını salt çoğunlukla verir.
İzleyici ödülü ön değerlendirmeyi geçen 15 eser arasından yarışma Facebook sayfası
üzerinden en çok beğeni alan esere verilir.

7. Yetki
ODTÜ GİSAM, bu yarışma ile ilgili bütün hususlarda karar yetkisine sahiptir.

İletişim
ODTÜ GİSAM, 06800 Ankara
Duyuru ve başvurular için
e-posta: kisafilm@odtu.edu.tr
veya http://gisam.metu.edu.tr