Ben Bir Vakıf Kursam

T.C.
BAŞBAKANLIK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 VAKIF MEDENİYETİ “EĞİTİM” YILI
KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONU : “Ben Bir Vakıf Kursam”
HEDEF KİTLE:   Bu yarışma, üniversite (ön lisans lisans ve yüksek lisans) öğrencilerine yöneliktir.
AMAÇ: Üniversite öğrencilerinin vakıf kültürü ile bütünleşen eğitim olgusuna dair özgün düşünceler ortaya koymalarını sağlamak.
İÇERİK: Geçmişte oluşan sosyal sorunlara üretilen çözümlere bakarak bugüne dair yeni çözüm önerileri ve sosyal projeler üretmek mümkündür. Bizim tarihimize bu açıdan bakıldığında vakıfların sosyal sorunları çözmede önemli görevler üstlendiği görülecektir. Bu sebeple birey ve toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biri olan eğitim alanına dair vakıf kültürü içinde “ BEN BİR VAKIF KURSAM” temel düşüncesi etrafında hazırlanacak çalışmalara önem veriyoruz.
 

KATILIM VE YARIŞMA ŞARTLARI:
1. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olmak.
2. Yarışmaya sadece bir eserle katılmak.
3. Eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, ya da yayınlanmamış olması
4. Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:
a) Eserler, A4 sayfa boyutunda, 12 punto, Times New Roman karakteri ile 3 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecektir.
b) Anlatım tekniği serbesttir.
c) Eserler özgün olmalı, başka bir eserden kopya olmamalıdır.
d) Eserlerin üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmamalı, ancak katılım formunda istenen bilgiler veya çalışmanın son sayfası arka kısmının sağ alt köşesine, yarışmacının adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü üniversitesi, bölümü, ulaşılabilecek telefon numaraları, adresi, yarışmaya katıldığı ilçe ve il açık olarak yazılmalıdır.
DİĞER HÜKÜMLER :
1. Dereceye girsin veya girmesin, yarışmaya katılan eserin tüm imtiyazı Vakıflar Genel Müdürlüğğüne geçecek, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir.
2. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
3. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir.
4. Seçici Kurul ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
5. Dereceye giren eserlere verilecek ödüller, 10 Ekim 2011 tarihine kadar alınmadığı takdirde yarışmacılar tarafından herhangi bir hak talep edilemeyecektir.
6. Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
ÖDÜLLER :
Türkiye genelinde yapılan kompozisyon yarışmasında, ilk üç dereceye giren yarışmacılara aşağıdaki ödüller verilecektir.

1.lik ödülü : 5.000 TL.      
2.lik ödülü : 3.000 TL.
3.lük ödülü : 2.000 TL.

Mansiyon ödülleri : Yarışmada 4. ve 5.olanlara mansiyon ödülü olarak 1’er Cumhuriyet Altını verilecektir.
Yarışmada ödül alan yarışmacılara plaket ve başarı belgesi verilecektir.
BAŞVURU :
Eserlerin, katılım formu ile birlikte bir zarfa konularak, 08 Nisan 2011  tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne elden, kargo veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.