BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNDEN YARARLANMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ: ADANA

OKUL ADI: ADANA BİLİM SANAT MERKEZİ

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: SADIK DENİZ YILMAZ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: MEHMET DURAN ÖZNACAR
PROJE AMACI:
İnsan sağlığını tehdit eden bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde, bitkisel materyallerin kullanımı

PROJE HEDEFİ:
DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ KAYNAKLARIMIZIN, İLAÇ ENDÜSTRİSİNE KAZANDIRILMASI ,YÜKSEK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP BİTKİ KAYNAKLARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ.ALKALOİT VE YAĞ ASİTLERİNİN, İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BAKTERİLER ÜZERİNDE DENENMESİ

PROJE ÖZETİ:
Geçmişte tıbbi amaçlarla kullanılmış pek çok bitkiden, günümüzde Anadolu?nun çeşitli yörelerinde alternatif tıp uygulamalarında halen yararlanılmaktadır.Araştırmanın kapsamını insan sağlığını tehdit eden bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde, bitkisel materyallerin kullanımı oluşturmaktadır.Seçilen bitki türünün çeşitli vejetatif ve generatif organları bu amaçla kullanılmıştır.Bitkisel materyal, Asteraceae familyası altında yer alan Arctium lappa türüdür.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Gerçekleştirilen Faaliyetler : A. lapa türünün içerdiği alkaloit ve yağ asitlerinin, insan sağlığını tehdit eden en yaygın enfeksiyon kaynaklarından Escherichia coli (bakteri) üzerindeki etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Doğal bitki örtüsü kaynaklarımızın, ilaç endüstrisine kazandırılması açısından son derece önem taşıyan bu tür araştırmaların sürdürülmesi, yüksek çeşitliliğe sahip floristik kaynaklarımızın değerlendirilmesini sağlayacaktır. Toplanan taze bitki materyalinin kök, yaprak, meyve ve tohumları ayrılarak, uygun yöntemler ile içerdiği özütler elde edilmiştir. Elde edilen özütler, izole ortamda hazırlanacak hastalık etmeni bakteri kültürlerine uygulanmıştır. Periyodik olarak sürdürülen bu uygulama süresince bakteri kültürleri gözlemlenmiş ve sonuçta bitkinin değişik kısımlarından elde edilen özütlerin farklı doz uygulamalarının, hastalık etmeni üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Kullanılan Yöntemler : Problemin belirlenmesi, Verilerin toplanması ,Gözlem, Deney, Sonuç Proje Bütçesi : 1000 YTL Ulaşılan Sonuçlar : Bu türün çeşitli hastalık etmenlerine karşı etkinliği saptanmıştır. Sonuçların Değerlendirilmesi : İnsan sağlığını tehdit eden bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde, bitkisel materyallerin kullanımının artırılması sağlanacaktır. Destek Alınan Kişi ve Kurumlar : Bu projenin yürütülmesinde Ç.Ü Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Saliha KIRICI proje ortağı olarak destek vermiştir. Kaynak Taraması : http:/montana.plant-life.org/species/arctium_minus.htm www.bilgikutum.com/dulavratotu.htm Kırıcı, S., D.A. Kaya, M. İnan, 2004. Affect of the different row arrangements on the bio-agronomic properties and dye stuff content of Arctium minus (Hill)Bernh. ssp. pubens. ?Ovidius? University Annals of Medical Science-Pharmacy, Volume:II/2, Ovidius Univerity Press.