Avrupa Komisyonu Yükseköğretim alanında ihale çağrısı

Avrupa Komisyonu, Yükseköğretimin uygunluğunu teşvik etmek: eğilimler, yaklaşımlar ve politika kolları” için ihale çağrısı (EAC/20/2015) yayınladı.

Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimde ekonomik ve sosyal ilgililiği ölçmek için seçenekleri analiz ederek ve kendi yükseköğretim sistemleriyle ilgililiğini desteklemek konusunda hükümetler (kamu otoritelerinin) için var olan farklı politika araçlarının etkinliğini tanımlayarak ve değerlendirerek yüksek öğretim alanında AB Üye ülkeleri arasında devam etmekte olan işbirliğine katkı sağlamaktır.

Sonuç olarak bu çalışma, politikaların etkinliğini arırmak ve yüksek öğretim sistemleriyle ilgililiğini teşvik etmek amacıyla AB üye ülkelerinde yüksek öğretim reformunu tasarlayan ve uygulayanları desteklemek için kanıtlar, sonuçlar ve öneriler üretmelidir.

Son başvuru tarihi: 18 Eylül 2015, 16:00 (CET/CEST, Brüksel sati).

Tüm detaylara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: