ATASÖZLERİ RESİMLEME YARIŞMASI

URSAKLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ATASÖZLERİ RESİMLEME YARIŞMASI
Yarışmanın Konusu: Türk Dil Kurumu Atasözleri Sözlüğünden seçilecek bir atasözünün resimlenmesi.
Yarışmanın Kapsamı: Ankara merkez ve taşrada bulunan tüm ilköğretim 2. Kademe, orta öğretim öğrencileri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki okullarda görevli tüm öğretmenler katılabilir.
Yarışmanın Amacı:  Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü tarafından, öğrencilerimize Türk milletinin millî, ahlaki, manevî ve kültürel değerlerini benimsetmek, korumak ve geliştirmek; atasözlerimiz hakkında farkındalık oluşturmak, güzel sanatlara olan ilgi ve yeteneğini ortaya çıkarmak amacıyla “Atasözleri Resimleme Yarışması” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 
Yarışmanın Dayanağı: Türk Milli Eğitimi’nin Temel Amaçlarından2. madde: “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.”  
YARIŞMA ŞARTNAMESİ: 
1.  Yarışmanın Genel Şartları:
 
1-  Ankara merkez ve taşrada bulunan tüm ilköğretim 2. kademe ve orta öğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin katılabileceği tek kademeli bir yarışmadır.
İlköğretim, orta öğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerin çalışmaları üç ayrı kategoride ayrı ayrı değerlendirilecektir. 
2-  Resimlerde boyut: 35×50 boyutlarında resim kartonu kullanılacaktır. 
3-  Teknik: Serbest teknik 
4-  İlçelerden en fazla 20 eser seçilerek Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla ulaştırılacaktır. 2
 
5-  Resimlenecek atasözleri Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinden seçilecektir.    
( www.tdk.gov.tr )
6-  Eserler paspartulu, sergilenmeye hazır olarak gönderilecektir.
7-  Eserlerin arkasına aşağıdaki tablo doldurularak yapıştırılacaktır.
8-  Seçici kurul üyeleri, düzenleme kurul üyeleri ve birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
9-  Yarışmaya katılma koşullarında belirtilen hükümlerin sağlanamamış olması halinde eser, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışmadan çıkarılacaktır.
10- Eserlerin gönderimi esnasında görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir. 
11- Yarışmaya eser gönderenler tüm yarışma koşullarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır. Gönderilecek eserlerin teslimat, iade kargo ve sigorta giderleri katılımcı tarafından karşılanacaktır.
12- Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya gönderilen resimleri; eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödenmeksizin sahip olacaktır.
 
2.  Ödüller:
Dereceye girenlere Katılım Belgesi ile birlikte aşağıdaki ödüller verilecektir.
Birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar 
İkinci olan öğrencilere notebook
Üçüncü olan öğrencilere dijital fotoğraf makinesi
1., 2. ve 3. olan öğretmenlere plaket verilecektir.
 
3.  Resim yarışması jüri üyeleri:
Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ (Ressam)
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BALAMİR (Ressam)
Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL (Çocuk Edebiyatı Uzmanı)
Nuray ÖZENER DEĞİRMENCİOĞLU (Resim Öğretmeni-Sanat Eleştirmeni)
 4.  Yarışma Takvimi:
 
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslim Tarihi  01 Aralık 2011
Eserlerin Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Tarihi  05 Aralık 2011
Eserlerin Değerlendirilme ve Derecelendirme Tarihi  23 Aralık 2011
Ödül Töreni -Yer- ÇASGEM Toplantı Salonu  11 Ocak 2012
 
5.  Yarışmayı Düzenleyen Kurumun İletişim Bilgileri:
 
Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Adres: Atatürk Caddesi No:36/A       Pursaklar/ANKARA
Tel: 0 312 527 57 27 – 128
Fax: 0312 527 57 28
 
e-posta: [email protected]
Web: pursaklar.meb.gov.tr