Arı Biziz Bal da Bizdedir-4

Bu proje TUBİTAK tarafından desteklenmektedir.
Bu proje Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından yürütülmektedir.

2014 YILI
TÜBİTAK DESTEKLİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
“Arı Biziz Bal da Bizdedir-4” Projesi

2014 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri tarafından finanse edilen, bal arılarını çocuklara tanıtmak bilgilendirerek sevdirmek ve bu şekilde farkındalık yaratarak bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinde (DAGEM) yürütülen “Arı Biziz Balda Bizdedir-4” projesi, dördüncü kez kapılarını ilgili gruplara açtı.

Arılar bal, polen, arı sütü ve propolis gibi arı ürünlerinin üretimi nedeniyle insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bundan daha önemlisi doğal tozlaşmada en fazla etkili böcek grubu olarak geleceğin besin güvencesidir. Ancak ne yazık ki çocuklarımız arı iğnesi ile sokar korkusu ile büyümekte ve bu korkuyla büyüyen çocuklar arıların doğa ve doğal sürdürülebilirlik açısından önemini fark edememektedir. Böcekler içinde önemli bir yere sahip olan bal arılarını çocuklara tanıtmak bilgilendirerek sevdirmek ve bu şekilde farkındalık yaratmak üzere TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında Arı Biziz Balda Bizdedir projesinin yapılması düşünülmüştür.  Hedef kitlemiz, hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan ortaokullarının öğrencileriyle, Bilim sanat Merkezi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarından aynı yaş grubu öğrencilerdir.

Proje yaş grubuna yönelik olarak teorik ve uygulamalı eğitimler şeklinde, toplam 80 katılımcı (4 grup, her grupta 20 kişi) ile gerçekleştirilecektir.  Arı ailesi, morfolojisi, anatomisi anlatılarak, mikroskop altında incelenecektir. Arıların yaşam alanları tanıtılarak atölye çalışmalarıyla farklı kovan tipleri tasarlanacaktır. Bal dışındaki alternatif arı ürünleri ve farklı kullanım alanları tanıtılacak, sanatsal etkinliklerle katılımcıların konuları pekiştirmeleri sağlanacaktır. Arazi çalışmalarında arılar doğal yaşam ortamlarında gözlenecek ve bu esnada ballı bitkilerden örnekler toplanacaktır. Daha sonra toplanan bitki örneklerinin polenleri mikroskobik düzeyde incelenecektir. Bilimsel düşünme yetilerini geliştirmeye yönelik teorik dersleri destekleyecek nitelikte deneysel etkinlikler yaptırılacaktır. Konuyla ilgili değişik atölyelerin de yer aldığı çalışmalar 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

Her gruba eğitim öncesinde ve sonrasında arılarla ilgili mevcut bilişsel, duyuşsal becerilerini, ekosentrik ve antroposentrik bakış açılarını ve eğitim sonunda edindikleri kazanımları belirlemek amacıyla ön test ve son test uygulamaları yapılacaktır. Bu kapsamda uygulama öncesinde ve sonrasında arı konusuyla ilgili arı anketi ve başarı testi yaptırılacaktır. Böylece eğitimler sonunda çocuklarda ortaya çıkan bilişsel ve duyuşsal farkındalık ölçülecektir. Ayrıca proje çalışmalarından sonra gerçekleşen geri dönüşümler ile ortaya çıkan farkındalığın kalıcılığı da izlenmeye çalışılacaktır.

 “Arı Biziz Bal da Bizdedir-4” projesi TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında parasal olarak desteklenmekte ve Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Etkinlik Tarihleri: 16 Haziran – 11 Temmuz 2014

Önemli Not:

 • Katılımcılardan hiç bir ücret talep edilmemektedir.
 • Projenin devam ettiği 20 gün boyunca katılımcıların ikamet ettikleri yer ile DAGEM arasındaki ulaşım ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından proje bütçesinden karşılanmaktadır.

 

Başvuru Formuna BURADAN Ulaşabilirsiniz.

Amaç

2014 YILI
TÜBİTAK DESTEKLİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
“Arı Biziz Bal da Bizdedir-4” Projesi

“Arı Biziz Bal da Bizdedir-4” Projesinin amacı, Bu projenin amacı yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan arılara ilişkin korku duygusunun azaltılması, arı sevgisinin ön plana çıkarılması, arı ürünlerinin çocuklar tarafından tüketiminin arttırılması, arıcılık mesleğinin tanıtılması, arı-çevre ilişkisi hakkında farkındalık yaratılmasıdır. Bu proje kapsamında arıların ve arı ürünlerinin yaşam içindeki yerlerinin görsel, sanatsal, fen ve doğa etkinlikleri ile desteklenerek anlatılması, yeni neslin arıcılık ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile arıların morfolojisi ve fizyolojisi, arının çevre ve toplum için önemi, arının tozlaşmadaki rolü ve arı ürünlerinin çocukların gelişimlerindeki faydaları, büyüme çağında olan çocuklarımıza öğretilerek yoluyla bilimin popülerleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Çocuklarımızın arı ve içinde bulunduğu çevre arasındaki ilişkiyi algılamaları, ekolojik dengede arıların yeri ve önemini anlamaları, arıya diğer polinatör böceklere karşı daha duyarlı yaklaşım ve davranış biçimlerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

Hedef Kitle

Projemizde hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan ilköğretim okulu öğrencileriyle, Bilim sanat Merkezi ve Sosyal Hizmetlere bağlı çocuk evlerinden aynı yaş grubu öğrenciler hedef kitle olarak seçilmiştir.

Proje Ekibi

Ünvanı

Adı

Soyadı

Projedeki Görevi

Yrd.Doç.Dr. Meral KEKEÇOĞLU Yürütücü
Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE Uzman
Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKILLI Uzman
Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK Eğitmen
Yrd.Doç.Dr. Barış GÜLCÜ Eğitmen
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN Rehber
Öğretmen Adem AKKUŞ Eğitmen
Öğretim Görevlisi Sevinç UZ Eğitmen
Tekniker İdris GÜNAY Eğitmen
Araştırma Görevlisi Salih Tunç KAYA Eğitmen
Öğretmen Zerrin KARACA Eğitmen
Öğretim Görevlisi Yusuf PARLAK Eğitmen
Öğretim Görevlisi Zeynep Seda ÇAVUŞ Eğitmen
Öğretim Görevlisi Zeynep TOPÇU Eğitmen
Usta Öğretici Harun Agah ALTAY Eğitmen
Öğretmen Selma SAMTAŞ Eğitmen
Öğrenci Ayşegül ÖZKAN Rehber
Öğrenci Elif AKTÜRK Rehber
Yük.Lisans Öğrencisi Merve KAMBUR Eğitmen
Yük.Lisans Öğrencisi Büşra İŞLER Eğitmen
Öğretmen Mehmet YİĞİT Rehber
Öğretmen Ercan GÖKPINAR Rehber
Öğretmen Ahmet BEDİ Rehber
Öğretmen Hamit SAKAL Rehber
Yük. Lisans Öğrencisi Zuhal CESUR Rehber
Öğretmen Nurhan KÖROĞLU Rehber
Öğretmen Kenan GÖKTEPE Eğitmen

Etkinlik Konuları

Etkinlik Konuları

 • Arıyı Tanımadan Önce (Ön test)
 • Ben ve ailem, Arı ve ailesi
 • Arı Bireylerinin Morfolojisi ve Anatomisi
 • Arılar Gözlem Evinde
 • Arıların İğneleri Neden Var? (Drama etkinliği)
 • Takım ruhu (Drama etkinliği)
 • Canlıların Barınakları
 • Kovanımı Yapıyorum (atölye çalışması)
 • Bal Odası (Mimarlık Harikası)
 • Peteğimi Örüyorum-1 (Drama etkinliği)
 • Peteğimi Örüyorum-2 (Sanatsal etkinlik)
 • Arım Balım Peteğim-1
 • Arı Ürünleri
 • Ballı Kekli Saatler
 • Çiçekten sofraya balın hikayesi
 • Minik Arılar Laboratuvarda
 • Arkadaşım Polen
 • Ballı bitkiler
 • Arım Balım Peteğim-2
 • Arıların dansı
 • Mühendislik Harikası Arılar
 • Binbir Çiçek ile arının dostluğu
 • Doğa yürüyüşü
 • Arı Koleksiyonum
 • Bal Fabrikasında Bir Gün
 • Arıcılığı Öğreniyorum
 • Neler oluyor ? (Arı ölümleri)
 • Kirletme Arındır, Arıları Barındır
 • Hikaye Kitabı Hazırlama-1
 • Hikaye Kitabı Hazırlama-2
 • Son test uygulamaları

İşte Böyleymiş Arının Hikâyesi /Veda Töreni

Etkinlik Programı

Arı Biziz Bal da Bizdedir Projesi Etkinlik Programı (16 Haziran – 11 Temmuz 2014)

2014 Yılı proje etkinlik programlarını görmek için TIKLAYINIZ

Proje Alanı

Proje ekibi Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde görevli personel; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi bölümü öğretim görevlisi ve hemşiresi; Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri; Kaynaşlı ve Gölyaka Meslek Yüksek Okulları el sanatları programı öğretim görevlileri ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Ayrıca proje yürütücüsünün uzmanlık alanı bal arısı olup tüm bilimsel çalışmaları ve yayınları arıcılık, bal arısı ve arı ürünleri hakkındadır.

Projenin tamamı Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilecektir. Merkezde uygulamalı ve görsel eğitimler için 2 adet projeksiyon cihazı, yazı tahtası, 35 adet kolçaklı sandalye arılı ve arısız kovanlar, arıcılıkta kullanılan malzeme ve cihazlar mevcuttur. Merkezin etrafı Bal Üretim ormanlarına dönüştürülmüştür. Eğitimler esnasında çocuklara tanıtılacak olan nektar ve polen kaynağı ballı bitkilerin birçoğu merkeze ait arazi içerisinde yer almaktadır.  Merkezde çalışan 4 adet güvenlik görevlisi, bir arıcılık teknikeri, bir doktoralı uzman, merkez müdürü ve müdür yardımcısı bulunmaktadır. Merkez fiziksel alanı ve uygulama materyalleri (tüm arıcılık ve arı ürünleri malzeme ve cihazları) yönünden önerilen projeye uygun bir kurumdur.

Resim Galerisi

Etkinlikler başlayınca etkinliklerde çekilecek fotoğraflar konacak.

İletişim Bilgileri

Yrd.Doç.Dr. Meral KEKEÇOĞLU

e-mail: meralkekecoglu@duzce.edu.tr

 

Yrd.Doç.Dr. Pınar GÖÇ RASGELE

Duyurular

Katılımcılardan hiç bir ücret talep edilmemektedir.

Projenin devam ettiği 20 gün boyunca katılımcıların ikamet ettikleri yer ile DAGEM arasındaki ulaşım ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından proje bütçesinden karşılanmaktadır.