ANNELERİN FEDAKARLIĞI KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI

KONU: “ Annelerin fedakârlığı” konulu kompozisyon.

(İlköğretim 6.7.8. Sınıflar                  : 1 KATEGORİ )
(Ortaöğretim 9.10.11.12.Sınıflar     : 2 KATEGORİ )

AMAÇ:

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Adana ili resmi ve özel tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin, anneler günü münasebetiyle, annelerin yaptıkları fedakârlıkları ortaya çıkarmalarını sağlamak; anne sevgisini pekiştirmek. Kendine güven duygusunu geliştirmek, ana dilimizi doğru kullanma şuurunu kazandırma ve okulunu temsil etme sorumluluğunu geliştirmektir.

YASAL DAYANAK :

Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği madde 22.

KATILIM ŞARTLARI:

1- Yarışmaya katılım ferdi bazda olacak her okuldan isteyen sayıda öğrenci katılabilecektir.

2- Katılımcılar yarışmaya sadece bir kompozisyonla katılabileceklerdir.

3- Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

4- Yarışmada iki kategori olacaktır ve kompozisyonların kelime sınırlaması kategorilere göre değişecektir.

Kategorilere göre kelime sınırlaması su şekildedir:

A. İlköğretim 6.-7.-8. Sınıflar: En az 150, en fazla 300 kelime

B. Ortaöğretim 9.-10.-11.-12. Sınıflar: En az 200, en fazla 400 kelime

Katılımcılar başvuru yaparken yarisma@cuted.org.tr adresine iki dosya yollayacaktır. Bunlar;

1. Dosya: Kompozisyon

2. Dosya: Kimlik bilgilerinin yazılı olduğu başvuru formu

5- Yarışmaya gönderilecek kompozisyonların sonunda sadece rumuz* bulunacaktır; rumuz* dışında yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde kompozisyon yarışma dışı bırakılacaktır.

6- Yarışmacı; sitede ( veya ) yer alan ve word belgesi olan başvuru formuna kimlik bilgilerini, okul bilgilerini, açık adresini, telefon numaralarını, rumuzu ile birlikte yazıp, mümkünse dijital olan 1 adet fotoğrafını da ekleyerek kompozisyon ile beraber ayni adrese yarisma@cuted.org.tr yollayacaktır

7- Kompozisyonlar bilgisayarda Word programında, harf büyüklüğü 12 punto, harf stili arial olmak üzere imla (yazım) kurallarına uygun olarak yazılacaktır. Word programında yazılan bu kompozisyonun kaydedildiği dosyaya yarışmacının rumuzu isim olarak verilecektir.

8- Kompozisyonlardaki imla (yazım) kuralları için Türk Dil Kurumu’nun imla (yazım) kılavuzu rehber alınacaktır.

9- Yarışmaya katılan kompozisyon metinleri kesinlikle geri verilmeyecek ve metin sahibi bu konuda hiçbir hak iddia edemeyecektir.

10- Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları Çukurova Teknik Elemanlar derneğine ait olacaktır.

11- Eserlerin derecelendirilmesi jüri tarafından yapılacaktır. Jürinin verdiği kararlar kesindir, değiştirilemez. (Ön eleme Türkçe ve Türk dili edebiyatı öğretmenlerinden oluşan komisyon üyeleri tarafından yapılacaktır).

12- Yarışmanın tüm giderleri sponsor firmalar tarafından karşılanacaktır.

13- Bu şartnameyi okuyan katılımcılar şartnameyi kabul etmiş sayılırlar

* Rumuz ne demektir? : Simge demektir. Rumuz bir kişinin kimliğini belli etmeden kendini tanıtabilmesine yarar. Takma isim. Mesela: papatya, elma sekeri vb.

YARIŞMANIN ŞEKLİ:

Yarışmaya her okuldan isteyen öğrenci sayısı kadar ferdi başvuru danışman öğretmenlerin nezaretinde yapılacak, yazılan kompozisyonlarla beraber başvuru formu doldurulup e-posta yoluyla yarisma@cuted.org.tr adresine yollanacaktır.

SON MÜRACAAT:

Son başvuru tarihi 30 Mart 2012 Cuma günüdür.

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Yarışma sonuçları 10 Mayıs 2012 tarihinden itibaren internet sitemizden(www.cuted.org.tr) duyurulacaktır. Dereceye girenler anneler öğretmenleri ve okul müdürleriyle birlikte törene davet edilecektir. Dereceye giren öğrenciler, okul müdürlüklerince onaylanmış, fotoğraflı bir kimlik belgesini yanlarında getirecekler ve bu belgeleri jüri başkanına teslim edeceklerdir.
JURİ :
Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve Edebiyat öğretmenlerinden oluşan tarafsız ekip

HEDİYELER:

Kategori 1 ncisi           : Notebook+ Saat+Hediye paketi+Sertifika
Kategori 2 ncisi           : Netbook+Saat+Hediye paketi+ Sertifika
Kategori 3 ncüsü         : MP4 Player+Saat+Hediye paketi+Sertifika
Dereceye giren öğrencilerin edebiyat öğretmenine sürpriz hediye
Dereceye giren öğrencilerin okullarına plaket
YARIŞMA İÇİN BELİRLENEN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
TOPLAM 100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR

ŞEKİL 30 PUAN

1.BAŞLIK (5)
2.KAĞIT DÜZENİ PARAGRAF (GİRİŞ, GELİŞME, SONUÇ) (10)
3.YAZIM KURALLARI, NOKTALAMA VE ANLATIM BOZUKLUĞU (15)
EŞİTLİK HALİNDE 4. MADDE UYGULANACAKTIR.

4.ŞARTNAME KURALLARINA UYGUNLUK (ALINTI OLMAYACAK VE DAHA ÖNCEDEN YAYINLANMIŞ OLMAYACAK. KELİME SAYISI SINIRLARI (İLKÖĞRETİM, 150-300 ORTAÖĞRETİM 200-400), YAZI ÇEŞİDİ ARİAL, PUNTO 12)
İÇERİK 70 PUAN

1.EDEBİ DEĞER, ÜSLUP (10)
2.KONUNUN İYİ İFADE EDİLMİŞ OLMASI, İFADE GÜCÜ (ANNELERİN FEDAKÂRLIĞI)  (30)
3.ORJİNALLİK, ÖZGÜNLÜK (10)
4.PLANLAMA (GİRİŞ, GELİŞME, SONUÇ) (20)

“ANNELERİN FEDAKÂRLIĞI” KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI

(İlköğretim 6.7.8. Sınıflar – Ortaöğretim 9.10.11.12.Sınıflar )