Ankara Ortaokullar Arası Oyun Kodlama Yarışması

Ankara Ortaokullar Arası Oyun Kodlama Yarışması

Süre ve Zamanlama
Yarışma Duyurusu: 13 Mart 2017

Jüri İlan Tarihi: 20 Mart 2017

Eserlerin Teslimi İçin Son Tarih: 12 Mayıs 2017

Eserlerin Ön Değerlendirilmesi: 15-16 Mayıs 2017

Eser Sahiplerinin Çağırılması: 23 Mayıs 2017

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 25 Mayıs 2017 olarak planlanmaktadır.

Yarışmanın Amacı:

– Öğrencilerimizin 21. yüzyılda temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak,

– Teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen, üreten bireyler gelişmesini desteklemek,

– Girişimci bireylerin önünü açmak,

– Öğrencilerin kod yazma becerilerinin geliştirilmesi,

– Avantajlı ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere aynı fırsat noktasında birleştirmek,

Yarışmanın Yöntemi

Bu yarışma öğrencilerimizin üretken bireyler olmasını desteklemeyi esas alan bir yarışmadır. Yarışmacılar belirtilen tarihler arasında öğrenciler kendi oyunlarını üreteceklerdir, konu ve alan sınırlaması bulunmamaktadır. Oyunlar, mobil ve masaüstü oyunlar olmak üzere tek kategoride değerlendirilecektir. Yarışmacılar belirtilen internet adresinden “başvuru formu” ve “Doğruluk Beyanı” içeren formu indirecekler. Yarışmacının hazırladığı oyunlar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Oyunlar inceleme kurulu tarafından incelenecek, kurallara uymadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yarışma Konuları

Konu ve alan sınırlaması olmaksızın mobil veya masaüstü oyunları şeklinde başvuru yapılabilir.

Katılım Şartları

1) Yarışmaya özel ve devlet okullarında eğitim öğretim gören ortaokul öğrencileri katılabilirler. Her okuldan 1 den fazla ekip yarışmaya katılabilecektir.

2) Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. Her ekip en fazla 3 öğrenciden ve 1 rehber öğretmenden oluşmalıdır. Aynı öğretmen okulundaki tüm ekiplere rehberlik edebilecektir.

3) Her ekip, yarışmaya sadece bir oyunla katılabilir.

4) Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.

5) Yarışmaya gönderilecek eserlerde:

a) Ekipler tasarladıkları oyunu çalıştıran programı belirterek okul adresinden alacakları başvuru ve doğruluk beyanı formu ile cd ya da flash bellek ile okulun adresine yollayacaklardır.

b) Oyunların kaynak kodlarını içeren dosya (cd ya da flash bellek) olarak dosyaya eklenmelidir.

c) Ekipler tasarladıkları oyunu ve amaçlarını anlatan bir görsel (mp4 formatında en fazla 5 dakika uzunluğunda) bir video eklemelidirler.

d) Eserlerin özgün nitelik taşıması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak, başvuru formunun ekinde yer alan ve yarışmacı tarafından doldurup imzalanan ” Doğruluk Beyanı” esastır. İhtilaflı durumlarda Cebeci Ortaokulu sorumlu tutulamaz.

6) Oyunlar şiddet, kin, nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermemelidir. Bu husustaki sorumluluk danışman öğretmene aittir.

Başvurular
Yazılı metin ve görsel ögelerin, (CD/DVD, flash bellek) 3’er kopyasının ve “Başvuru Formu” ve “Doğruluk Beyanı” ile birlikte aynı zarfa konularak, 12 Mayıs 2017 tarihi mesai saati bitimine (17.00) kadar “Cebeci Ortaokulu Hamamönü, Talat Paşa Bulv. 129 Altındağ/Ankara” adresine kargo veya posta ile gönderilmesi ya da teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan doğacak gecikmelerden Cebeci Ortaokulu Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir.

Başvuru Adresi
Sorularınız için e-posta adresi: cebeci976827@gmail.com

İrtibat: +90 505 920 63 41

0 312 310 47 08

Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir. (100 puan üzerinden)

1. Görsellik 20 puan,

2. Etkili ve doğru anlatım 10 puan,

3. Kurgu 40 puan,

4. Teknik kalite 30 puan

Ödüller
Öğrenci Ödülleri:

Birinci olan ekibe: 3000 TL

İkinci olan ekibe: 2100 TL

Üçüncü olan ekibe: 1500 TL

Danışman Öğretmen Ödülleri:

Birinci olan ekibin danışman öğretmeni: 1000 TL

İkinci olan ekibin danışman öğretmeni: 750 TL

Üçüncü olan ekibin danışman öğretmeni: 500 TL

Yürütme Kurulu
Altındağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Cebeci Ortaokulu Müdürlüğü

Destek Verenler
TÜBİTAK

EBA

Hacettepe Stem & Maker Lab

Roketsan

Havelsan

 

http://cebeciortaokulu.meb.k12.tr/