Altınbaş Üniversitesi Maskot Yarışması

Altınbaş Üniversitesi Maskot Yarışması

T.C. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU;
Bilim, teknoloji ve sanatın birleştiği köklü ve çağdaş bir üniversiteyi yansıtan maskotun
tasarlanmasıdır. Maskotun akılda kalıcı, dinamik ve işlevsel kullanıma olanak sağlayacak şekilde
oluşturulması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN AMACI;
Öğrencilerin, çalışanların ve toplumun üniversite ile duygusal bir iletişim kurması açısından önemli
olan maskot tasarımı, üniversite modern kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMA KOŞULLARI;
• Yarışma sadece Altınbaş Üniversitesi öğrencilerine (ön lisans, lisans, lisansüstü ve mezun),
Akademik ve İdari personele açıktır.
• Her katılımcı en fazla üç adet çalışma ile yarışmaya katılabilir. Her çalışma için ayrı katılım
formu ve rumuz kullanılacaktır.
• Yapılacak olan maskot çalışması üniversitenin kurumsal kimliğine aykırı olmamalıdır.
Eserler daha önce yurtiçi veya yurt dışında başka bir yarışmalarda ödül almamış ve yayımlanmamış
olmalıdır.
• Eserlerde renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak değerlendirmede
özgünlük, yaratıcılık ve uygulamadaki başarı dikkate alınacağından maskotun kullanım alanları
göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal için dört renkli baskı tekniğine (ofsettrigromi)
ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir. Ayrıca, rozet, bayrak, anahtarlık,
plaket/şilt, vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir
olması ile üç boyutlu olarak üretime uygun olması göz önüne alınmalıdır.
• Katılım için, GSTF’ den katılım formu alınarak, eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır.
Kazanan eser sahibinin başvuru formunun eksik, yanıltıcı ve/veya yanlış bilgi içerdiği anlaşılır
ise kazananın ödülü iptal edilir.
• Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını tamamını kabul etmiş
sayılırlar.
• Yarışmaya katılan eserlerden ödüle layık eser olmaması durumunda yarışma iptal edilebilir.

ESERLERİN TESLİM KOŞULLARI;
Eserler, A4 formatında standart sunum şeklinde (büyük boy uygulaması üst ortada uzun kenarı 15 cm.
yi geçmeyecek şekilde, küçük boy uygulamaları alt bölümde 2,5 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli ve
siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp, kalın kağıda renkli bilgisayar çıktısı alınarak arka sağ alt köşesine
rumuz yazılacaktır. Ayrıca tasarımın(ların) orjinalinin(lerinin) 300dpi, JPG veya PDF dosyası olarak,
hazırlanmış versiyonlarının kayıt edildiği CD hazırlanacaktır. Tasarımların iki ya da üç boyutlu
tasarımlara uyarlanabilecek nitelikte olması gerekmektedir. CD ve A4 kâğıttaki renkli çıktı birlikte
büyük boy kapalı zarf içinde zarfın arka sağ üst köşesine rumuz yazılarak, 26.01.2018 tarihi, saat
17.00’ye kadar T.C. Altınbaş Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Arş.Gör. Orhan Erkal’a
elden teslim edilecektir.
Katılımcılar, teslim ettikleri çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca e-posta ile
gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

TASARIMIN KULLANIM VE TELİF HAKLARI;
Yarışmada dereceye giren tüm çalışmaların telif ve yayın hakları T.C. Altınbaş Üniversitesi’ne ait
olacak ve Altınbaş Üniversitesi bu eserlerden istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Dereceye giren
eserler her türlü yazılı, görsel ve elektronik ortamda kullanılabilecektir. Üniversitenin, Seçici Kurul’un
sergilenmeye layık gördüğü tüm çalışmaları sergileme hakkı bulunmaktadır.
Altınbaş Üniversitesi gerek görürse dereceye giren çalışmalar üzerinde değişiklik yaptırma yetkisini
saklı tutar. Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Ödül kazanan eserlerin çoğaltılması için gerekli çalışmalar yarışmacıdan ayrıca istenebilir. Altınbaş
Üniversitesi, yarışmada birinci olan veya ödül kazanan maskotları kullanıp kullanmamada ve maskot
olarak bunlardan herhangi birini kullanmayı tercih etmede serbesttir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi 26 Ocak 2018,
Sonuçların Bildirilmesi 31 Ocak 2018

ÖDÜLLER;
Öğrencilerin, çalışanların ve toplumun üniversite ile duygusal bir iletişim kurmasını amaçlayan maskot
tasarımın, manevi değeri göz önünde bulundurularak verilecek ödüllerin sürpriz niteliği taşıması için
ödül töreninde açıklanacaktır.