All is Well eTwinning Projesi Sona Erdi!

Kdz. Ereğli Bilim ve sanat Merkezi İngilizce öğretmeni Nilüfer Dinç Demirok ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen All is Well eTwinning projesi Aralık Haziran ayları arasında 7 ay sürmüştür. Portekiz, Ukrayna, Türkiye, Polonya’dan 9 öğretmen, 48 öğrenci ile yürütülmüştür. Hedef grup 12- 15 yaş arası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileridir. Amaç; İngilizce öğrenen öğrencileri küresel sorunların çözümüne teşvik etmek, İngilizce becerilerini geliştirirken dünya sorunlarına ve hem dünya hem de kişisel iyi oluşlarına çözümler bulmak, yabancı dil öğrenmeye ve çevreye ilgi duymayı sağlamak, eğlenerek öğrenmektir. Projemizde disiplinler arası ve işbirlikçi çalışılmıştır. Web 2.0 araçları ile iyi oluş ne demek, iyi oluşluluk nasıl mümkün olabilir sorusu için çözümler üretilmiştir. Anketler ve çeşitli ortak ürünler ile proje sonlandırılmıştır. Öğrenciler iletişim, yaratıcılık bakımından gelişirken iyi oluşluk ve iyi olma haline karşı duyarlılık geliştirmişlerdir.