AKLIN YOLU OYUNDUR/The Way of The Mind is Games

Oyunun, çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikolojik gelişimlerine olan önemli katkısı göz önüne alarak projemizi oluşturduk. Oyunları eğitim-öğretim hedeflerimize ulaşmak için bir yöntem/yol olarak kullanmak istiyoruz. Projemizde öğrencilerin çeşitli zeka oyunlarını tanımasını, dijital düşünme becerilerini geliştirecek Web 2 araçlarını kullanmalarını, bilişsel gelişimlerine katkı sağlayacak dijital oyunlar ve seviyelerine uygun dijital ürünler ortaya koymalarını hedeflemekteyiz.

Projemiz:ERDAL ÇERÇİ, Ayşe CAN KARTAL, Fatma Saygın, Leyla Doğaner, Mitat Mehti Gök, Liliana Vataselu, Nurcan Tahtalı Sukün, Safiye Çetinkaya, Sevim Dilek, Ümmü Bayazıt öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.