Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler Resim Yarışması

Resim Yarışması
Resim Yarışması

Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler Resim Yarışması

2017 DÜNYA CBS GÜNÜ
AKILLI NESİLLER, AKILLI ŞEHİRLER RESİM YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda farkındalığı artırmak üzere tüm dünyada Kasım ayı
içerisinde kutlanan “Dünya CBS Günü”nü geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Congresium ATO
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin ana teması “Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı Akıllı Şehirler, Şehircilikte
Akıllı Altyapıların ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü, CBS Destekli Akıllı Kent
Uygulamaları, Akıllı Nesiller-Akıllı Şehirler” olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da katılımı beklenen etkinliğe yurt dışı ve
yurt içinden konunun uzmanı konuşmacıların, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin, yerel yönetimlerin yöneticilerinin, kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı sağlanacaktır.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek “Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler” yarışması ile;
çocukların erken yaştan itibaren kendilerini ve dünyayı gözlemlemesi, coğrafi bilgi ile yaşadığı çevre ve şehir arasındaki ilişkiyi kurması, geleceğin yaşam alanı olacak akıllı şehirler konusunda farkındalık yaratmak ve hayal güçlerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Kapsamı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017 Dünya CBS
Günü Sempozyumu kapsamında Ankara İli’nde öğrenim gören İlköğretim 3. ve 4. Sınıf
öğrencileri için “Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler” resim yarışması düzenlenecektir.
Resim yarışmasında ele alınacak konular genel olarak;

– Sürdürülebilir, akıllı ve yaşanabilir şehirlerin ev sahibi olacak nesillerin dünyasında akıllı
şehirler neye benziyor?

– Akıllı şehirde olmazsa olmazlar nelerdir? Akıllı şehirlerin gelişimi Coğrafi Bilgi
Sistemlerini nasıl etkileyecek?

– Coğrafi Bilginin etkin yönetimi şehirlerimizi nasıl şekillendirecek? Akıllı bir şehirde yollar,
köprüler, havalimanları, limanlar, binalar, elektrik ve su altyapıları, haberleşme ve iletişim
altyapısı, eğitim ve sağlık hizmetleri nasıl olmalı? Şehirler insanların hayatlarını
kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemleri ve iletişim teknolojilerinden en etkili şekilde
nasıl faydalanabilir? Daha “yaşanabilir” şehirler için neler yapılmalı?

Yarışmaya Katılma Şekli ve Esasları
* Yarışmaya kabul edilecek resimlerin konusu, tema ile ilişkili olacaktır.
* Resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
* Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu 35×50 cm ebadında hazırlanmalıdır.
* Başvuruyu yapan öğrenci, eserinin arkasına aşağıda listelenen bilgileri okunaklı ve
silinmeyecek bir şekilde yazmalıdır.

Öğrencinin Adı-Soyadı:
İlçesi :
Öğretmeninin adı :
Okulunun adı :
Sınıfı :

* Yarışmaya katılım bireyseldir. Grup olarak yapılan resimler ile başvuru yapılamaz.
* Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
* Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilir.
* Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
* Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.
* Yarışmaya katılacak resimler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir
eserden kopya edilmemelidir.
* Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri tarafından izin belgesi (Ek-3) doldurulması
gereklidir.
* Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.
* Yarışmaya katılan resimlerin iadesi söz konusu değildir.

Başvuru Süreci
– Yarışma kapsamında olan öğrenciler yaptıkları resimleri sınıf öğretmenlerine
teslim ederler.
– Sınıf öğretmenleri resmin arkasında öğrencinin bilgilerine yer verilip verilmediğini
kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar.
– Sınıf öğretmenleri, resimleri, okullarındaki okul yönetimine teslim eder.
– Okul yönetimi okulundaki tüm resimleri ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim eder.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde toplanan resimler aşağıdaki adrese elden veya
posta yoluyla gönderilmelidir:
Başvuru Adresi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi No: 278 Çankaya / Ankara
– Gönderilen resimlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak sınıf
öğretmenlerinin ve okul yönetimlerinin sorumluluğudur.
– Taşıma sürecinde kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan resimlerle
ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.
– Resimler zarar görmeyecek bir biçimde ambalajlanarak 03/11/2017 tarihine kadar
okul müdürlüklerine, okul idaresi tarafından ise bulundukları ilçenin İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne 08/11/2017 tarihine kadar teslim edilmelidir. İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri kendilerine gelen başvuruları son katılım tarihi olan
10/11/2017 tarihine kadar üzerine “Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler Yarışması”
yazılarak başvuru adresine elden veya posta yoluyla göndermelidir.

Yarışma Takvimi
– Resimlerin okul müdürlüklerine teslime edilmesi için son tarih 03/11/2017’dir. Bu
tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilemez.
– Gerekli görülmesi halinde, yarışmaya başvuru süresi, Millî Eğitim Bakanlığı ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzatılabilir. Yarışma takvimi Ek-1’de yer
almaktadır.

Değerlendirme
– Ön değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
temsilcileri ile güzel sanatlar dalında uzman bir akademisyen ve görsel sanatlar
öğretmenleri tarafından yapılır.
– Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
– Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
– Jüri, eserleri Ek-2’te yer alan ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
– Yarışmaya Seçici Kurul Üyelerinin Birinci Derece Yakınları Katılım Sağlayamaz.

Verilecek Ödüller
Birincilik, ikincilik, üçüncülük, üç adet mansiyon ve üç adet teşvik ödülü olmak üzere
toplam dokuz kategoride ödül verilecektir. Ödüller etkinliğe teşrifleri halinde; Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan Sayın Binali YILDIRIM, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ ile Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından
30 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek 2017 Dünya CBS Günü Etkinlikleri Açılış Töreni’nde
takdim edilecektir.

Eser sahiplerine verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

Birincilik Ödülü:
* 7.500,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi,

İkincilik Ödülü:
* 6.000,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi,

Üçüncülük Ödülü:
* 5.000,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi,

Mansiyon Ödülü (3 kişi):
* 2.500,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi,

Teşvik Ödülü (3 kişi):
* 1.500,00 TL
* Bir yıllık TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi aboneliği,
* Sınıf öğretmenine Teşekkür Belgesi

– Sergilenmeye hak kazanan her ESER sahibine “Teşekkür Belgesi” verilecektir.
– Ayrıca, Seçici Kurul tarafından belirlenecek olan ilk 50 resim 30 Kasım-1 Aralık 2017
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek 2017 Dünya CBS Günü Etkinlikleri sırasında
sergilenecektir.

Telif ve Kullanım Hakkı, Eserlerin İadesi ve Gösterimi
Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı
katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında
kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Millî Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na aittir.

Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren Millî
Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aittir.

Ödül alan ve sergilenen resimler her iki Bakanlık tarafından süresiz bir biçimde her türlü basılı
malzemede, yayında ve benzeri mecralarda kullanılabilir. Bu resimler için herhangi bir telif
hakkı ödenmeyecektir.

Ödül töreni
Ödül töreni ve sergilemeye ilişkin detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web
sitesi (www.csb.gov.tr), 2017 CBS Günü Etkinlik sayfası (www.cbsgunu.org.tr) adresinden
ayrıca duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ölçütler Alınabilecek Puanlar

Kompozisyon (Konuyu kâğıdın bütününde değerlendirebilme becerisi ) 20
Özgünlük (Öğrencinin yardım alıp almaması, çocuksuluk) 20
Armoni (Renkleri kullanabilme becerisi) 20
Temaya Uygunluk (Temaya uygunluk- farklı fikir üretebilme becerisi) 20
Teknik Beceri (Farklı teknik uygulayabilme-teknik çözümleme becerisi) 20
TOPLAM PUAN 100

VELİ İZİN FORMU
………………….. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
……../……./2017

Millî Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde 2017-2018 eğitim-
öğretim döneminde düzenlenen “Akıllı Nesiller, Akıllı Şehirler” resim yarışması sonuçlarının
açıklanması sırasında velisi olduğum oğlum/kızım
…………………….…………………………..’in fotoğraf ve kısa videolarının Millî Eğitim
Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılmasına izin verdiğimi bu belge
ile beyan ederim.

Velinin Adı Soyadı
Tarih
İmza

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin