AKADEMİSYENLERDEN ODTÜ DİRENİŞİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

ODTÜ’de Aralık ayındaki grevin öncüleri olan iki Eğitim-Sen yöneticisi Mert Kükrer ve Barış Çelik’i işten atılmak istenmesine ve Eğitim-Sen üyelerine verilen disiplin cezalarına karşı aşağıda imza kampanyası metni ve ilk imzacıların listesi bulunmaktadır. 5 Temmuz Cuma günü ODTÜ’de arkadaşlarımızın rektörlük önünde kurduğu ve 7-24 kaldıkları çadıra toplu halde destek ziyareti düzenlenmesi ve imza kampanyasının kamuoyuna duyurulması planlanmaktadır. Destek vermek isteyen akademisyenler isim ve ünvanları belirtir biçimde odtukampanya@gmail.com adresine mail atabilirler.

ODTÜ’de sendikal faaliyetin cezalandırılması kabul edilemez
Geçtiğimiz Aralık ayında maaş promosyon ihalesi sürecinde ODTÜ Rektörlüğünün belli bankaları tarif eden bir şartname ile ihaleye çıkmak istemesi üzerine Eğitim-Sen başta olmak üzere tüm işçi ve kamu çalışanı sendikalarının katıldığı üç gün boyunca okulda hayatı durduran bir grev yaşandı. 12 Eylül’den bu yana üniversitelerde yaşanan en büyük emekçi eylemi olma özelliği taşıyan ODTÜ grevinin öncesinde de yetkili sendika konumundaki Eğitim-Sen’in işyeri temsilcisi önce asistan olarak çalıştığı işyerinde bir profesör tarafından darp edilmiş, ardından da sudan sebeplerle işten çıkarılmıştı. Şimdi de üniversite yönetimi sendikal mücadelenin öncülerini disiplin soruşturmaları ile cezalandırmaya, önemli bir mücadele deneyimi ortaya koyan ODTÜ emekçilerini sindirmeye çalışıyor.

Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi örgütlenme sekreteri araştırma görevlisi Mert Kükrer ve Şube Denetleme Kurulu üyesi teknisyen Barış Çelik işten atılma tehdidi ile karşı karşıya. Her iki çalışanın da dosyaları kamu görevinden çıkarılma talebiyle ODTÜ yönetimi tarafından YÖK’e gönderildi. Üç önde gelen sendika üyesi ise eğitim öğretimi engelleme suçlaması ile ODTÜ’nün verebileceği en yüksek ceza olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırıldı.
Biz, aşağıda imzası bulunanlar, sendikal hakların vazgeçilmez olduğunu, eğitim kurumlarında çalışanların özgürce sendikalaşmasının önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplumsal mücadelenin temel taşlarından ODTÜ’de emekçileri sindirmek hedefiyle sendikal faaliyetin baskı altına alınmasına karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Bu nedenle üniversite yönetiminden, YÖK’e yaptığı başvuruyu geri çekmesini, sendikal mücadeleye katıldıkları için ODTÜ çalışanlarına verdiği cezaları iptal etmesini talep ediyoruz.

Doç.Dr. İsmet Akça, Doç.Dr. Ümit Akıncı, Prof.Dr. Adalet D. Alada, Dr. Emrah Altındiş, Doç.Dr. Fikret Başkaya, Doç.Dr. Murat Birdal, Prof.Dr. Korkut Boratav, Doç.Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Doç. Dr. Mustafa Durmuş, Doç.Dr. Haluk Gerger, Prof.Dr. Fatma Gök, Prof.Dr. Gülhan Türkay Hoştürk, Yrd.Doç.Dr. Barış Gümüşbaş, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Görkem Doğan, Yrd.Doç.Dr. Meltem Kayıran, Doç.Dr. Muammer Kaymak, Prof.Dr. Hülya Kirmanoğlu, Yrd.Doç.Dr. Elifhan Köse, Prof.Dr. Ahmet Haşim Köse, Prof.Dr. Necla Kurul, Prof.Dr. Hakan Mıhçı, Doç.Dr. A.Deniz Morva Kablamacı, Doç.Dr. Nilgun Tunçcan Ongan, Prof.Dr. Hakan Ongan, Prof.Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Yrd.Doç.Dr. Yasemin Özgün, Yrd.Doç.Dr. Ali Petek, Dr. Sungur Savran, Pof.Dr. E. Ahmet Tonak, Yrd.Doç.Dr. Sezai Temelli, Prof.Dr. Cem Terzi, Yrd.Doç.Dr. Emine Tahsin, Yrd.Doç.Dr. Kurtar Tanyılmaz, Prof.Dr. Raşit Tükel, Prof.Dr. Beyza Üstün