ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDEN İLK ERASMUS PLUS

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN İLK ERASMUS PLUS

125, 762 Euro’luk  (KA-2)

STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ AB TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Adıyaman Üniversitesi,  Mart 2014’te Avrupa Birliğine Erasmus plus programı kapsamında sunulan “Integration of People with Disabilities through Learning” (Engeli Olan Bireylerin Eğitim Yolu ile Topluma Kazandırılması) başlıklı, uluslararası çok ortaklı projesi AB fonlarından 125,762 Euro hibe almaya hak kazandı. Aralarında İspanya, İtalya, Yunanistan, Polonya, Malta ve Latviya’nın bulunduğu ülkeler ile stratejik ortaklık anlaşması Mart-2014 ayında Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından imzalanmıştır.

Toplamı iki yıl sürecek olan projenin, Adıyaman Üniversitesi adına proje Yöneticisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Suat AŞKIN, Proje yürütücüleri, Yrd. Doç. Dr. Bayram ERZURUMLUOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Murat AYAN olup projenin uluslararası yaygınlaştırma ve sürdürülebilirliğini sağlama faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yer almaktadır:

· 8 dilde (İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Latviaca, Lehçe, Maltaca ve Türkçe) bilgi platformu oluşturulacaktır.

· Engeli olan bireyler konusunda eğitmenlerin eğitimi hizmetleri sunulacaktır.

· Eğitim Kurumları ve Sivil Toplum Örgütlerince engeli olan bireylerin eğitimlerini iş dünyasına transferlerinin nasıl yapabilecekleri     konusunda eğitim sağlanacaktır.

· Engeli olan genç bireylerin daha yüksek seviyede iş bulabilmeleri için hizmet birimlerinde çalışanlara yönelik eğitimler verilecektir.

· TV, radyo, diğer basın yayın kuruluşları, sosyal ağlar ve de bilimsel yayınlar yoluyla engeli olan bireylerin önlerindeki problemlerin çözülmesi için farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

· Proje misyonunun gerçekleştirilmesi hususunda taktik geliştirebilmek için iki uluslararası tecrübe değişimi toplantısı yapılacaktır.

· Sivil Toplum Örgütleri, Özel ve Kamu Sektör Katılımcıları, Eğitim Kurumları ve Üniversitelerin yer alacağı iki uluslararası konferans düzenlenecektir.

· Engeli olan bireylerin problemlerinin çözülmesi ve araştırılması konusunda referans kaynak kütüphanesi oluşturulacaktır.

Projenin başlatılmasına verdikleri destekten dolayı proje heyeti Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ’ye teşekkür ettiler.