ADANA VALİLİĞİ TARAFINDAN AB PROJE YARIŞMASI

Adana Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi’nce yürütülen ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen “AB Uyum Sürecine Yerel Uyum Modeli: Adana” projesi kapsamında bir proje yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın amacı Adana ilinde proje kapasitesinin arttırılması, ilimiz ile ilgili proje fikirlerinin ortaya çıkması ve geliştirilmesidir.

Proje yarışmasına katılmak için gerekli belgeler başvuru formu, mantıksal çerçeve ve bütçeden oluşmaktadır. Yarışmaya, başvuru rehberinde belirtilen kurumlar adına sadece gerçek kişiler başvurabilecektir.

Yarışmada birinciye laptop, ikinciye masaüstü bilgisayar, üçüncüye dijital fotoğraf makinesi hediye edilecektir. İlk ona giren projelerin teşvik edilmesi amacı ile ilgili kurumlarla iletişime geçilerek, projelerin uygun program açıldığında başvuracak hale gelmesi sağlanacaktır.

Proje başvuruları, 14/11/2011 Pazartesi saat 17:00’a kadar [email protected] e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine elektronik posta yoluyla yapılacaktır

Başvuru Rehberi (indir)

EK A Başvuru Formu (indir)

EK B Butce (indir)

EK C Mantıksal Çerçeve (indir)