Adalet Mülkün Temelidir

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSELER ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI

”Adalet Mülkün Temelidir” Konulu Liselerarası Kompozisyon Yarışması
Konu : Adalet Mülkün Temelidir

Yarışma Şartnamesi :
a) Yarışmaya İstanbul’dan lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilirler.
b) Her öğrenci en fazla bir kompozisyon ile yarışmaya katılabilir.
c) Her lise, lise müdürünün başarılı bulduğu en fazla üç kompozisyon ile yarışmaya katılabilir.
d) Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış
olması gerekmektedir.
e) Eserler, A4 dosya kâğıdına ve 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde, en fazla
1500 kelimeden oluşacak, iki satır aralıklı ve bilgisayarla yazılacaktır.
f) İsim, soy isim ve okulun adı eserin üzerine yazılacak ve eserler 5 kopya olarak, Doğuş Üniversitesi
Liselerarası Kompozisyon Yarışması Formu ile birlikte zarf içinde, elden ya da posta ile Doğuş
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına teslim edilecektir.
g) Eserlerin 06 Mayıs 2011 saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gereklidir.
h) Yarışmanın sonuçları 27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 18.30’da Doğuş Üniversitesi ağ sayfasında
yayınlanacaktır.
i) Eserler yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk
üç kompozisyon yazarına ödül verilecektir. Verilecek olan ödüller;
Birincilik ödülü : 1000 TL *
İkincilik Ödülü : 750 TL
Üçüncülük Ödülü : 500 TL’dir.
*Birinciye, ödüle ek olarak, ÖSYS’de Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etmesi halinde
%50 burs verilecektir.
Jüri : Prof. Dr. M. Niyazi Öktem, Doç. Dr. Ömer Özkan, Yrd. Doç. Dr. Tahsin Erdinç
Akademik Sorumlu : Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Düzenleme : Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi