Abant İzzet Baysal Üniversitesi Poster Tasarım Yarışması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Poster Tasarım Yarışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, son başvurusu 10 Nisan 2020 tarihli
1. Bolu Uluslararası Poster Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışmanın konusu Türkiye olup, ülkemizin tanıtımında fayda sağlayacağı düşünülen
tipografik ve illüstratif poster tasarımları kabul edilecektir. Her katılımcı en fazla 2 (İki) adet,
içerisinde TÜRKİYE veya TURKEY kelimesinin yer aldığı, 1857×2600 px CMYK (300dpi)
poster ile katılabilir. Posterlerin daha önce yayınlanmamış-sergilenmemiş olması
gerekmektedir.

Başvurular www.boluarthall.com adresinden online olarak gerçekleştirilecektir. 10 Nisan
2020 tarihinden sonra iki aşamalı eleme sistemi ile yapılacak değerlendirmelerin sonucu 12
Haziran 2020 tarihinde ilgili internet sitesinden duyurulacak olup, ilk üç eser sahibine ödül
verilecektir.

Ön eleme jürisi tarafından seçilen tüm eserler ile, BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi
Salonunda 12-23 Ekim 2020 tarihleri arasında sergi düzenlenecektir ve tüm eser sahiplerine ekatalog ve katılım belgesi gönderilecektir.

BOLU ULUSLARARSI POSTER TASARIM YARIŞMASI
YARIŞMA VE SERGİ ŞARTNAMESİ
1. Yarışmaya ve sergiye katılım tamamen ücretsizdir.
2. Katılımcılar dijital olarak teknik kısıtlaması olmadan her türlü poster ile başvuru
yapabilir.
3. Poster içerisinde TÜRKİYE veya TURKEY ibaresinin yer alması zorunludur. Sadece
ülkemizi betimleyen illüstratif veya tipografik çalışmalar kabul edilecektir.
4. Posterlerin, 1857 x 2600px ebadında CMYK (300dpi) dikey, en fazla 5 MB boyutunda
.jpeg veya .jpg formatında olması gerekmektedir.
5. Başvurular sadece www.boluarthall.com/apply-now adresi üzerinden doldurulacak
form ile yapılabilecektir.
6. Gönderilen posterlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve sergilenmemiş olması
gerekmektedir. Tüm çalışmalar ön eleme jürisine girmeden önce tersine görsel arama
ile taratılacaktır.
7. Ön eleme jürisi tarafından seçilen tüm eserler sergi salonunda sergilenecek ve ekatalogda yer alacaktır. Çalışmaları sergilenen katılımcıların mail adreslerine e-katalog
ve katılım belgeleri gönderilecektir.

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2020
Ön eleme jürisi sonuçları duyuru tarihi: 11 Mayıs 2020
Ana jürisi eleme sonuçları duyuru tarihi: 12 Haziran 2020
Sergi tarihi ve yeri: 12-23 Ekim 2020 / BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu
Başvuru adresi: www.boluarthall.com/apply-now