A. Nihat Gökyiğit Vakfı Bursu

Artvin Çoruh Üniversitesi

A. Nihat Gökyiğit Vakfı tarafından Üniversitemiz öğrencilerinden 10 kişiye burs verilecektir. Burs başvuruları hakkında bilgi almak ve Burs İstek Formuna ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanınız.

/artvin_files/dosyalar/basvuru_sartlari.docx
/artvin_files/dosyalar/Burs_istek_formu.docx

2 YORUMLAR

  • Merhaba,
   daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

   TEKFEN VAKFI BURS TAHSİSİ KRİTERLERİ

   GENEL ANLAYIŞ VE KURALLAR

   Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.

   a) Tekfen Vakfı bursundan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.
   b) Tekfen Vakfı bursiyerleri aynı zamanda başka bir özel kurum ya da kuruluştan burs alamazlar.
   c) Tekfen Vakfı, kamuya (Grup Dışı olarak ifade edilir) ve Tekfen Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına ya da bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine (Grup İçi olarak ifade edilir) olmak üzere, 2 gruba burs tahsis eder.
   d) Tüm başvurular http://www.tekfenburs.org adresi üzerinden, aynı web sitesinde duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır.
   e) Burs tahsisinde;
   a. Başvuru sahibinin hane halkı aylık toplam gelirinin en fazla brüt 4.500 TL olması şartı aranır (Bu meblağ 2 yılda bir revize edilir).
   b. Aile gelir kriterine uyan öğrencinin, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notu değerlendirmeye alınır.
   f) Başvurular dışarıdan müdahale imkanı tanınmayan bir yazılım aracılığıyla değerlendirilerek sıralama yapıldıktan sonra bursiyer adayları ile Burs Komitesi üyeleri yüz yüze mülakat gerçekleştirir. Görüşme sonucuna bağlı olarak Burs Komitesi’nin burs başvurusunu red etme hakkı saklıdır. Red edilen adayların yerine yedek listedeki aynı bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür.
   g) Tekfen Vakfı, üniversite çağındaki bursiyerlerine talep ettikleri taktirde, Tekfen Grup şirketlerinin belirlediği başvuru kriterleri çerçevesinde staj yapma konusunda öncelik sağlar. Tekfen Vakfı, ayrıca uygun göreceği bursiyelerin staj yapması hususunda kendilerine doğrudan çağrıda bulunabilir.
   h) Burs için başvuru zamanı genelde Eylül ayıdır. Başvuru dönemi, Ortaöğretime Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınav Sonucu sonuçları ile Üniversite giriş sınav sonuçlarının ve okulların açılış zamanlarına göre değişebilir.
   i) Tekfen Vakfı Burs Komitesi, gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda, öğrenci bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Tekfen Vakfı’na geri ödemekle yükümlüdür.
   j) Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır.
   k) Ödemeler, Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka hesabına burs aldığı eğitim yılının Kasım-Mayıs ayları arasında, 7 ay boyunca hesaba yatırılır.

   BURS TAHSİS KRİTERLERİ

   Vakfın amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (SBS/TEOG, ÖSSS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır.

   Kontenjan kalması halinde, öğrenimine halihazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde, öğrenci lisede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 5 üzerinden 3,20; üniversitede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

   A) KAMUYA AÇIK BURS

   a) Tekfen Vakfı’nın kamuya açık burs fonu, sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını kapsar.

   b) Burs için, ÖSS Türkiye sıralamasında ilk 10.000 içinde yer alan adaylar başvuruda bulunabilir.

   c) Aşağıda bölümleri bulunan Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler (İ.İ.B.F) ve Mimarlık Fakülteleri dışındaki başvurular kabul edilmez:

   Mühendislik Fakültesi
   · Çevre Mühendisliği
   · Elektrik Mühendisliği
   · Elektronik Mühendisliği
   · İnşaat Mühendisliği
   · Kimya Mühendisliği
   · Makine Mühendisliği
   · Metalurji
   · Ziraat Mühendisliği

   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   · İktisat
   · İşletme

   Mimarlık Fakültesi
   · Mimarlık

   d) Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla 5 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıp, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu onayına sunulur.

   B) VELİSİ TEKFEN ÇALIŞANI OLAN ÖĞRENCİLERE TAHSİS EDİLEN BURS

   Tekfen çalışanlarının çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine tahsis edilen bursları kapsar.

   Grup içi burs tahsisinde kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

   Ortaöğretim Burs Tahsisi

   a) Tekfen Vakfı, ortaöğretim seviyesinde;
   · Sınavla giriş yapılan Özel, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Meslek Liseleri’ne,
   · Sınırlı sayıda sınavsız girilen düz meslek liselerine burs tahsis eder.

   b) Liselere 40, Anadolu Meslek Liselerine 40, düz meslek liselerine 20 olmak üzere, 100 burs kontenjan ayrılmıştır.

   c) Burs tahsisinde;
   · Hane halkı toplam geliri ve
   · SBS/TEOG Türkiye sıralaması ya da sınavsız kayıtlarda bir önceki okulun diploma notu baz alınır.
   · Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, hem okulu kazandıkları yılki SBS/TEOG Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yılsonu not ortalaması değerlendirmede baz alınır.

   d) Sınırlı kontenjan (20) tanınan, Türkiye çapındaki düz meslek liseleri için bölüm şartı aranmaz.

   Yükseköğretim Burs Tahsisi

   Tekfen Vakfı, yükseköğretim seviyesinde, 2 senelik meslek yüksek okulları ve üniversitelerin 4 senelik lisans programlarına burs verir.

   Meslek Yüksek Okulları

   a) Meslek Yüksek Okulları’na burs tahsisinde:
   a. Hane halkı toplam geliri,
   b. Sınav ile giren adaylar için YGS Türkiye sıralaması,
   c. Sınavsız giren adayların ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır.
   d. Sınavsız geçişte Anadolu Meslek Lisesi mezunlarına öncelik tanınır.
   e. Meslek Yüksek Okulu kontenjanı toplam 75 olarak belirlenmiştir.

   Üniversite

   Dört yıllık üniversite eğitim bursu için 75 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

   a) Üniversite bursu tahsisinde:
   a. Hane halkı toplam geliri,
   b. Yeni kazananlar için ÖSS Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

   b) Aşağıda bölümleri bulunan Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler (İ.İ.B.F), Mimarlık Fakülteleri dışındaki başvurular kabul edilmez:

   Mühendislik Fakültesi
   · Çevre Mühendisliği
   · Elektrik Mühendisliği
   · Elektronik Mühendisliği
   · İnşaat Mühendisliği
   · Kimya Mühendisliği
   · Makine Mühendisliği
   · Metalurji
   · Ziraat Mühendisliği

   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   · İktisat
   · İşletme

   Mimarlık Fakültesi
   · Mimarlık

   c) ÖSS sınavında Türkiye sıralamasında ilk 1.000’in içerisine girme başarısını gösteren öğrencilere bölüm kıstası aranmaksızın burs miktarının 1,5 katı oranında özel burs tahsis edilir.

   d) İki senelik meslek yüksek okulundan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS), 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de Tekfen Vakfı bursundan yararlanabilirler.

   Burs tahsisi:
   f. Hane halkı toplam geliri,
   g. İlk kazananlar için DGS Türkiye sıralaması ya da
   h. Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, hem okulu kazandıkları yılki DGS Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yılsonu not ortalaması değerlendirmede baz alınır.

   BURSUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

   a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 2 dönem ortalamasının 5 üzerinden 3,20; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,5’ten az olmaması gerekmektedir.
   b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.
   c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği taktirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu taktirde burs hakkını tamamen kaybeder.
   d) Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.
   e) Öğrenci bir dersten kaldıysa, kaldığı dersi Yaz Okulu’nda aldığında Yaz Okulu’nda aldığı not sayılır. Bu durum sadece kaldığı ders için geçerlidir.

   BURSUN İPTALİ

   Bursiyerlerden,

   a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne getirmeyen,
   b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştiren,
   c) Tekfen Vakfı’ndan burs aldığı sürece bir başka özel kurum ya da kuruluştan burs, öğrenim kredisi alan,
   d) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olan,
   e) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen,
   f) Her ne sebeple olursa olsun Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.
   İstisnai durumlarda bursun devamı ya da kesilmesine Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi karar verir. Bu Komite’nin kararları kesindir. Burs Komitesi, konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

   Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi’nce haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafındanTekfen Vakfı’na geri ödenmesi sağlanır.

   BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   a) Bursiyer, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek sorumluluğundadır.

   b) Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde, ön lisans /lisans bursiyeri, Tekfen Grup Şirketleri’nin birinde eğitimi süresince 1 kereye mahsus 1 ay süreyle asgari ücret karşılığında staj yapmakla yükümlüdür.

   c) Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seventeen − 11 =