9.Uluslararası Tasarım Olimpiyatı Düşçizgisi – Ortaokul

Yarışma Konuları

Katılımcılar çalışma yapacakları ürün alanlarını belirlemede serbesttirler. Bununla birlikte önerilen ürününün &ldquoAna Teması&rdquo aşağıdaki konular içerisinden olmasını öneriyoruz.

1. Korunma
2. Eğitim
3. Değişim

Katılım Şartları

1. Yarısma, ortaokul, lise ve üniversite ögrencilerine yöneliktir.
2. Yarısmaya basvuru tarihinde ögrencilik statüsünün sürmesi sarttır.
3. Yarısmaya grup halinde katılmak serbesttir (en fazla 2 kisi). Ödül
kazanılması halinde grup adına tek bir ödül verilecektir.
4. Grup katılımcılarının aynı okulda ögrenim görmesi sarttır.
5. Projelerin özgün olması sart olup, projenin daha önce herhangi
bir ulusal ya da uluslararası yarısmada derece almamıs olması gerekir.
6. Sergiye katılacak olan yarısmacıların veya katılımcı okul yetkililerinin
yol masrafları hariç, yeme-içme, transfer ve konaklama ihtiyaçları
organizasyon tarafından karsılanacaktır.
7. Her yarısmacı organizasyona en fazla bir proje ile katılabilir.
Bireysel basvuruda bulunanlar grup ile veya grup basvurusu yapanlar
bireysel olarak basvuruda bulunamazlar.
8. Yarısmaya online olarak basvurmak tüm kosulları kabul etmek anlamına gelir.
9. Yarısmaya basvuran katılımcıların sorumlulukları kendilerine aittir.
Organizatör kurumlar dogabilecek sorunlardan hiçbir sekilde sorumlu tutulamaz.
10. Yarısmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreterliginden
yarısma süreci, detayı, sergisi ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir.
11. Organizatör kurumlar projelerin geri gönderilmesinden sorumlu degildir.
12. Üniveriste ögrencileri için danısman mecburiyeti yoktur.

Değerlendirme Kriterleri

Jüri, yarışmaya katılanların tasarım kavramını yeni bir bakışla başından sonuna kadar ele alıp almadıklarını değerlendirecektir. Jüri, tasarım kavramını en iyi yansıtan, ayrıcalıklı ve arzu edilen tasarımları arayacaktır.

Temel jüri kriterleri aşağıdaki gibidir:

1. Tasarımın üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunluğu,

2. Sunum belgelerinin ve tasarımın fonksiyonlarını tam anlamıyla anlatabilirliği,

3. Tasarımın üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu,

4. Tasarımın yararlarını, imajını ve kimliğini yansıtması,

5. Tasarım biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması,

6. Varolan benzerleri arasında tasarımı ile anlamlı bir farklılık göstermesi,

7. Seçilen malzemenin tasarım açısından uygunluğu,

8. Tasarımın amacı ile ilgili bir fayda/faydalar sağlaması,

9. Tasarımın çevreye duyarlı olması,

10. Tasarımın üretiminin teorik olarak uygulanabilirliği.

Projenin Özellikleri / Prototip Model

Tasarımınız şu üç soruya cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır:
1. Tasarımınız ne yapıyor?
2. Tasarımınız bunu nasıl yapıyor?
3. Tasarımınızın öncekilerden farkı ne?

Tasarımın görüntüsü

a. Projenizi üç farklı açıdan (ön, arka, yan profil) çiziniz.
b. Projenizin genel görüntüsünü çiziniz.
c. Prototip Modelinizi tamamlayarak fotoğraflarını çekiniz.

Raporunuz ana hatları ile şunları içermelidir:

a. Proje Adı: Başlığın projeyi tam olarak yansıtması.
b. Konsept: Düşüncenizin açıklanması ve çizim ile örneklendirilmesi.
c. Hedef kitle: Tasarımınız için hedef olarak aldığınız tüketici kitlesinin belirlenmesi.
d. İşlevsellik: Tasarımınızın neler yapabileceğinin açıklanması.
e. Yararlılık: Tasarımınızın hedef aldığı tüketici ihtiyaçlarının açıklanması.
f. Pratiklik: Tasarımınızın yaşama ne gibi bir pratik öneri sunduğunun açıklanması.

Prototip Model

Modellere ve prototiplere ürün geliştirme sırasında ihtiyaç duyulur. Modeller tasarım çalışmalarında gelinen noktayı gözleme adına oldukça kullanışlıdır. Tasarıma ait deneme ve testlerin yapımı aşamasında her zaman en iyi yöntem tasarımın birebir numunesine sahip olmaktır.

1. Modeller, tasarımı en iyi ifade edebilecek bilinen maket malzemeleri kullanılarak yapılırlar.

2. Prototipler, görsel olmalıdır. Prototip aşamasında tasarımın fonksiyonelliği ikinci derecede önemlidir.

3. Prototip modeller tasarıyı en iyi şekilde ifade etmelidir.

4. Prototip, ölçek ve malzeme sınırlaması olmaksızın ancak sınırlı bir mekanda sergilenebileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

5. Modellerde tavsiye edilen büyüklük 60×60 cm taban alanıdır.

6. 60 x 60 cm taban alanından daha büyük yer kaplayacak tasarım önerilerinde modeller uygun ölçekte hazırlanmalıdır.

2012 – 2013 Yarışma Takvimi

11 Mart 2013
SON BAŞVURU TARİHİ

12- 17 Mart 2013

ÖN ELEME TARİHLERİ

18 Mart 2013

FİNALİSTLERİN İLANI

13 – 14 Nisan 2013

SERGİ TARİHLERİ

15 Nisan 2013

ÖDÜL TÖRENİ

Teknik Şartname

1. Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama değerlendirme, ikinci aşama sergileme şeklinde yapılacaktır.

2. Değerlendirme belirtilen temalar arasında yapılacak, katılımcılar ilköğretim ve lise olarak iki farklı grupta değerlendirilecektir.

3. Katılımcıların tasarımlarını ifade eden prototip model hazırlamaları değerlendirme sırasında dikkate alınacaktır.

4. Projelerle sahipleri arasındaki kimlik ilişkisi yalnızca proje sahibi tarafından saptanacak bir “rumuz” (sayısal ya da sözel) ile sağlanacaktır. Bu rumuz, tüm yarışma belgelerinde (çizim, prototip model, rapor, vb) yer alacaktır.

5. Yarışma belgelerinin hiçbir yerinde sahibini tanıtan isim,yazı ya da işaret bulunmayacaktır.

6. Organizatör kurumlar organizasyonun içeriği ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.Yapılan değişiklikler resmi web sitesi www.duscizgisi.com üzerinden yayınlanacaktır.

Ödüller

1. Jüri, yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir ve ansiyon ödülü sayısını sınırlayabilir veya artırabilir.
2. Jüri değerlendirme sonuçlarını içeren rapor yarışma sekreteryasından edinilebilecektir.
3. Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul etmiş olurlar.
4. Sonuçlar ödül törenini takip eden ilk gün basın yoluyla ilan edilecektir.
5. Yarışmaya katılan tüm okullara, yarışmacılara, öğretmenlere ayrı ayrı katılım belgesi verilecektir.

 Ödül Öğrenci Öğretmen
     Birinci  3500 TL  1500 TL
     İkinci  2500 TL  1000 TL
     Üçüncü  1500 TL  750   TL
     Dördüncü  1000 TL  500   TL
     Beşinci  1000 TL  500   TL
     Mansiyon 1  750   TL  250   TL
     Mansiyon 2  750   TL  250   TL
     Mansiyon 3  750   TL  250   TL
     Jüri Özel  500   TL  250   TL
     Jüri Özel  500   TL  250   TL