9.Uluslararası Robot Yarışması

13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9.Uluslararası Robot Yarışmasının kayıtları başladı. Yarışmanın kayıt işlemleri ve yapılacak değişiklikler, 02 Mart – 26 Nisan 2015 tarihleri arasında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün http://mtegm.meb.gov.tr veya http://robot.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir.

Başvuru işlemlerinde öncelikli olarak kurum adına üyelik kaydı yaptırmaları gerekmektedir.
DOKUZUNCU ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI

UYGULAMA KILAVUZU

2015

Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, orta ve yükseköğretim seviyesindeki meslekî ve teknik eğitim öğrencilerinin bilgi ve becerilerini kullanan, girişimci bilimsel düşünen, rekabet edebilme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaları için ortam hazırlanması, toplumda mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalık oluşturulması, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında ve robot teknolojileri konusunda çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi hedefleriyle her yıl lise ve üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla uluslararası robot yarışmaları düzenlenmektedir

2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yürütülen ve bu yıl dokuzuncusunun gerçekleştirileceği Uluslararası Robot Yarışması, “Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü Anma Törenleri Etkinlikleri” nedeniyle Çanakkale’de yapılacaktır.

Lise ve üniversite öğrencilerinin katılacağı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hasan-Mevsuf Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan yarışma 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Temalı, Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Hareketli Robotlar (Robotino) ve Serbest Robot Yarışması olmak üzere 6 (altı) farklı kategoride gerçekleştirilecektir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİT) ve TUBİTAK ortaklığında düzenlenecek olan Dokuzuncu Uluslararası Robot Yarışmasının Teması “Çanakkale Zaferinin 100. Yılı ” , sloganı ise “AHİCAN Barış İçin Nöbette” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın kayıt işlemleri ve yapılacak değişiklikler, 02 Mart – 26 Nisan 2015 tarihleri arasında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün http://mtegm.meb.gov.tr veya http://robot.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir.

Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında yapılan çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılması, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla yarışmaya katılan okul ve üniversite robot kulüplerinin çalışmalarını sergilemeleri için yarışma salonunda ve Morabbin Parkında (sahil yolunda) stantlar kurulacaktır.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen faydanın sağlanması için; Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü, üniversitelerin robot toplulukları ve sektör temsilcilerinden oluşan Dokuzuncu Uluslararası Robot Yarışması Organizasyon Yürütme Kurulu ve bu kurula bağlı çalışma ekipleri oluşturulacaktır.

Yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu sağlamak ve yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak üzere üniversitelerin ilgili alanlardaki öğretim üyelerinden Teknik Heyet oluşturulacaktır.

Yarışmanın uygulama kılavuzundaki kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki maçları yönetmek üzere üniversitelerin robot kulübü/topluluğu üyelerinden veya robot yarışmalarında hakemlik yapmış kişilerden Hakem Heyeti oluşturulacaktır.

Yarışmanın ulusal duyurusu; Milli Eğitim Bakanlığı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsünün (EİT) web sayfalarından, uluslararası duyurusu ise Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

BAŞVURU VE GENEL KURALLAR

1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hasan-Mevsuf Spor Salonunda 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak yarışmaya, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler katılacaktır.

2. Yarışacak ekipler 2 (iki) öğrenciden oluşacaktır. Lise öğrencileri için yarışma ekiplerinden sorumlu 1 (bir) danışman öğretmen yarışma süresince bulunacaktır. Ekip sorumlusu danışman öğretmen, istediği takdirde birden fazla ekibin sorumlusu olacaktır.

3. Üniversite öğrenci ekipleri için danışman öğretim görevlisi zorunlu değildir.

4. Bir öğrenci aynı yarışma kategorisinde en fazla üç robot ile yarışmaya katılabilecektir.

5. Yarışmanın başvuru işlemleri 02 Mart – 26 Nisan 2015 tarihleri arasında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün http://mtegm.meb.gov.tr veya http://robot.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir.

6. Yarışmacılar başvuru süresince robot ismi ve yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini güncelleyebileceklerdir. Robot isimleri en fazla 20 karakterden ve latin alfabesiyle oluşturulacaktır. Aşağılayıcı, hakaret edici ve müstehcen sözler içeren robot isimlerinin kayıtları onaylanmayacaktır.

7. Başvuru formları yarışmaya müracaat eden her bir robot için ayrı ayrı doldurulacaktır.

8. Yarışmanın kura kayıt işlemleri 12 Mayıs 2015 günü saat 9.00-17.00 arasında yarışma salonunda yapılacaktır.

9. Kura kayıt işlemi, başvuru formu ile gerçekleştirileceğinden başvuru formunun çıktısı liselerde okul müdür/müdür yardımcılarınca, üniversitelerde anabilim dalı başkanlıklarınca imzalanıp mühürlenecek ve kura kaydında yetkililere teslim edilecektir. Başvurusu kurumlarınca onaylanmayan robotlar yarışmaya alınmayacaktır.

10. Ekip üyelerine karekodlu ve fotoğraflı kimlik kartları ve robotların üzerine görünebilecek şekilde yapıştırılması için karekodlu bir etiket teslim edilecektir.

11. Etiket yapıştırıldıktan sonra robotun etiketli hali görevliler tarafından yarışmacı stantlarında fotoğraflanacak ve sisteme yüklenecektir. Bu etiket yarışmalar bitene kadar sökülmeyecektir. Yarışma esnasında robot ile robotun sistemdeki fotoğrafı hakem tarafından karşılaştırılacaktır. Eşleşme gerçekleşmezse yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsalar bile diskalifiye edilecektir. Bir sonraki yıl düzenlenecek robot yarışmalarına o kurumdan yarışmacı kabul edilmeyecektir.

12. Temalı kategori hariç yarışma kuraları Organizasyon Yürütme Kurulu gözetiminde 13 Mayıs 2015 tarihinde saat 9.00’da yarışma salonunda çekilecektir. Kura sonuçları yarışma başvurusu yapılan web sitelerinde ve yarışma alanındaki kiosklarda yayınlanacaktır. Yarışmalar saat 10.00’da başlatılacaktır.

13. Yarışma alanına yarışmacılar ve saha görevlileri dışında kimse girmeyecektir. Temalı ve Serbest kategorileri yarışmalarında iki diğer kategorilerde bir yarışmacı sahaya girecektir.

14. Pistlerin konumu, salonun ışık seviyesi gibi konulardaki itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

15. Yarışma süresince herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar bulundukları yarışmadan eleneceklerdir.

16. Yarışmalara katılan robotlar yarışma öncesi veya yarışma esnasında görebilecekleri zararlardan kendileri sorumludurlar.

17. Yarışmalardan önce veya sonra, rakiplerini, hakemleri ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulunan yarışmacılar ve danışmanları katıldıkları bütün yarışmalardan eleneceklerdir.

18. Maçlar esnasında tek yetkili yarışma hakemidir.

19. Yarışmalar süresince doğabilecek anlaşmazlıklar Teknik Heyet tarafından kesin karara bağlanacaktır. Kesin Kararlara itiraz kabul edilmeyecektir.

20. Hakemlerin yarışma çağrısından sonra belirtilen süreler içerisinde yarışma alanına giriş yapmayan yarışmacılar diskalifiye edilecektir.

21. Hakemler kendi robot kulüplerinin maçlarını yönetemezler.

22. İtirazlar, itiraz masasına EK-2 deki dilekçe formatına uygun olarak yapılacaktır

22. İtirazlar herhangi bir hak kaybına neden olmayacak sürede veya ait olduğu tur tamamlanmadan sonuçlandırılacaktır, sonuçlar itiraz sahiplerine itiraz masasından ya da mail yoluyla bildirilecektir.

24. Yarışmacı ekiplerin konaklama ve yol masrafları kendilerine aittir. Ancak yarışmalara katılan ekip üyelerinin yarışma süresince (3 gün) yemek ihtiyaçları organizasyonca karşılanacaktır.

25. Yarışma süresince öğrenciler zorunlu seyahat sigortasıyla sigortalanacaktır.

26. Robotlar için her tur da sadece 1 (bir) itiraz hakkı bulunmaktadır.

27. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural değiştirme hakkına sahiptir.

ÖDÜLLER

13 Mayıs 2015 tarihinde saat 10.00’da başlayacak olan yarışmanın ödül töreni 15 Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır.

Her katılımcıya Katılım Belgesi,

Her bir kategoride dereceye girenlere Başarı Belgesi,

Her kategori için birer Mansiyon (Jüri Özel Ödülü),

Temalı ve serbest kategorilerde ‘En İyi Tasarım Ödülü’ verilecektir.

Ödüller web sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

13-14-15 Mayıs 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hasan-Mevsuf Spor Salonu
T: 0312 413 12 43 – 0312 413 13 04
M: robotyarismasi@meb.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here