9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Türkiye’de turizm ve ilişkili olduğu bilim dalı ve alanlarında lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, aralarındaki iletişim/etkileşimi geliştirmek ve turizmin disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesinin yaygınlaşmasına destek olmak amacıyla düzenlenmektedir. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongre’nin dokuzuncusu, 5 – 8 Nisan 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa şehrinde gerçekleştirilecektir.

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’ne turizmin işletmecilik, ekonomik, coğrafik, sosyolojik, psikolojik, çevresel, siyasal, dinsel, hukuksal, rekreasyonel ve mimari boyutlarının yanı sıra sağlık, gıda mühendisliği, eğitim, antropoloji, beslenme, peyzaj mimarlığı, iletişim, planlama ve diğer akademik çalışma dallarının kapsamına giren ve turizmi de ilgilendiren konularda hazırlanmış tez çalışmaları ve araştırmalar gönderilebilir. Kongrenin iki ayrı bölümüne de bildiri gönderilebilir.

Lisansüstü tezler bölümü; önceki beş kongrede olduğu gibi turizmin konu veya uygulama alanı olarak incelendiği lisansüstü tez çalışmaları bu bölümde sunulacaktır.

Serbest bildiriler bölümü; iki alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

İlki; Lisansüstü öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların hazırlayacakları”turizmi konu almış araştırma bildirilerine” ayrılmıştır. Bu bölüme önerilecek bildirilerde konu sınırlaması bulunmamaktadır.

İkincisi ise, açıklaması “Katılım Koşulları” sayfasında yer alan özel oturum konularından herhangi birini konu almış çalışmalardan oluşacaktır.

Belgesel Bölümü

Ayrıca bu yıl ilk defa, lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi kapsamında turizm ve ilgili alanlarında hazırlanmış belgesel gösterimleri de yapılacaktır. Belgesellerin ilgili sayfada belirlenen ölçütlere göre hazırlanması gerekmektedir.

Ödüller
9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde sunulan lisansüstü tez çalışmaları ile araştırma bildirilerinin ödüllendirilmesi uygulamasına devam edilecektir. Ödüller, çalışmaların sunumu sırasında, her kongrede olduğu üzere, seçici kurullarca yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir. Önceli çalışmalardaki ödüllerin listesi için “Arşiv” kısmını ziyaret ediniz.

TEZ ÇALIŞMALARI KATEGORİSİ:

Doktora Tezleri

Doktora tezi teşvik ödülü (Hazırlanmakta olan doktora tezleri için)
En iyi doktora tezi ödülü (Tamamlanmış doktora tezleri için)

Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek lisans tezi teşvik ödülü (Hazırlanmakta olan yüksek lisans tezleri için)
En iyi yüksek lisans tezi (Tamamlanmış yüksek lisans tezleri için)
ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ KATEGORİSİ:

En iyi araştırma bildirisi ödülü​ (Serbest bildiriler arasından)
BELGESEL KATEGORİSİ:

En iyi belgesel ödülü
Belgesel mansiyon ödülü
Belgesel mansiyon ödülü

https://anatoliajournal.com/lisansustu/