7. Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı

7. Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı

Amaç ve Kapsam
Konferans yalnızca yazılım mimarisi ve ilgili konuları içermektedir ve Türkiye’de yazılım mühendisliği konusu ile ilgili pratisyenleri ve akademisyenleri, her yönüyle yazılım mimarisi ile ilgili deneyim, sonuç ve fikir paylaşımı yapmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Yazılım mimarisi tasarımı ile ilgili bu konferansın temel hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

• Yazılım mimarisi tasarımı bilincini geliştirmek
Temel hedef, Yazılım Mühendisliği için bir anahtar kavram olan bu alanı geliştirmektir. Bu hedefi desteklemek üzere konferansın başlangıcında yazılım mimarisi tasarımının değişik konuları ile ilgili seminerler verilerek başlangıç düzeyinde olduğu gibi ileri düzeyde de konuşmalar yapılacaktır.

• Yazılım mimarisi tasarımı konusunda araştırma ve eğitimi özendirmek
Yazılım mimarisi tasarımı araştırma ve eğitimini hareketlendirmeyi ummaktayız. Araştırmacılar, fikirlerini sunma ve paylaşma ortamı bulacaklardır. Eğitimciler ise derslere eklenmek üzere yazılım mimarisi tasarımında önemli olan konuları bulacaklardır.

• Yazılım mimarisi tasarımının uygulanmasını özendirmek ve tartışmak
Yazılım mühendisliği ve yazılım geliştirme, Türk toplumunda bir anahtar rol üstlenmek üzeredir. Geçen on yıl zarfında ciddi uluslararası rekabet kabiliyeti olan bir çok saygın yazılım kuruluşu ortaya çıktı. Bu şirketlerin genelde uluslararası yazılım mühendisliği camiası ile bir uyum sağladığı gözlemlenmektedir. Bu konferans ile yazılım mimarisi tasarımı konusunda bir durum değerlendirmenin oluşturulabileceğini umuyoruz. Düzenlenecek olan bu konferans, endüstrideki en son gelişmeleri temsil etmek ve ayrıca belirlenmiş problemler ve çözümlerini de öne çıkarmak için bir fırsat oluşturacaktır.

29-30 Kasım 2018
Yeditepe Üniversitesi, Ataşehir, İstanbul

Konular, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir

Yazılım Mimarilerinin Modellenmesi
• Görsel modelleme
• Belirtim dilleri
• Çerçeveler ve desenler
• Belgeleme
• İlgiye yönelik modelleme

Yazılım Mimarisi Tasarımı Süreci
• Mimari gereksinimleri analizi
• Mimari tasarımında alan analizi
• Mimari uygulama seçenekleri

Yazılım Mimarilerinin Çözümleme ve Değerlendirilmesi
• Yazılım mimarisi evrimi
• Yazılım mimarileri değerlendirilmesi
• Mimari kalite parametrelerinin belirtilmesi ve ölçülmesi
• Yazılım mimarileri için nitelik modelleri
• Yazılım mimarilerinin benzetimi

Endüstri Uygulamaları ve Deneyimler
• Uygulamada yazılım mimarileri
• Yazılım mimarisi eğitiminde deneyimler
• Mimari merkezli yazılım geliştirme ve proje yönetimi

Bileşen ve Platform Mimarileri
• Model güdümlü mimariler
• Nesneye yönelik uygulama çerçeveleri
• Arayüz yönelimli geliştirme
• Servis yönelimli geliştirme

Araçlar
• Tasarım modellemesi araçları
• Yöntem destek araçları
• Değerlendirme araçları
Yeniden Kullanım
• Yazılım bileşenleri ve yeniden kullanım
• Yazılım ürün hattı mimarileri
• Alan mühendisliği
• Uygulama mühendisliği

Yeni Teknolojiler
Nesnelerin interneti ve yazılım mimari tasarımı
Blok Zinciri (Blockchain) yazılım mimari tasarımı
Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve yazılım mimarileri
Bağlı Veri mimarileri (Linked Data architectures)
Büyük veri mimarileri (Big Data Architectures)
Paralel Hesaplama (Parallel Computing) ve yazılım mimarileri