Ana SayfaOkul Eğitim Haberleri7. Sınıf Öğrencileri için Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular ve Cevapları

7. Sınıf Öğrencileri için Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular ve Cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7. sınıfa devam eden öğrencilere fen bilimleri dersi konularına yönelik hazırlanan Beceri Temelli Sorular / Yeni Nesil Sorular ve Cevapları aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi – Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular
Bu ünitede öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerini ve birbirleriyle olan ilişkileri tanımaları, teleskobun önemli bir gözlem aracı olması münasebetiyle gök bilimdeki önemini kavramaları ve teknoloji boyutu dikkate alınarak uzay araştırmalarının sağladığı katkılar hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları;
uzay kirliliğinin sebeplerini tartışmaları; Türk-İslam bilim insanlarının uzay araştırmalarına yaptıkları katkıları anlamaları; yıldız, yıldız çeşitleri, takımyıldızlar, galaksileri tanımaları hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler – Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular
Bu ünitede öğrencilerin; hayvan ve bitki hücrelerini ayırt edebilmesi, hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisini kavraması amaçlanmaktadır. Ayrıca mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlayabilmeleri, üreme hücrelerinin oluşumunu, mitoz ve mayoz arasındaki farklılıkları kavramasına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

3. Ünite: Kuvvet ve Enerji – Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular
Bu ünitede öğrencilerin; kütle ve ağırlık kavramlarını öğrenmeleri ve aralarındaki ilişki ve farklılıkları kavramaları, yer çekiminden hareketle gök cisimleri arasındaki kütle çekiminin varlığından haberdar olmaları, fiziksel anlamda yapılan işi tanımlamaları, işi etkileyen faktörleri ve işin birimini ifade etmeleri, kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişkiyi fark etmeleri, enerji çeşitlerini sınıflandırmaları, sürtünme kuvvetinin enerji üzerindeki etkisini gözlemlemeleri, hava ve su direncinin etkilerine yönelik tasarımlar yapmaları, bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

4. Ünite: Madde ve Karışımlar – Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular
Bu ünitede öğrencilerin atomun; proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını bilmeleri; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, karışımların ayrılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini, elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini öğrenmeleri, çözünme olayını, çözücü ve çözünen moleküllerin ilişkisiyle açıklamaları, evsel katı ve sıvı atıkların kontrol edilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi – Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular
Bu ünitede öğrencilerin; ayna ve mercek çeşitleri ve kullanım alanları; ışığın soğurulması, bu bağlamda cisimlerin renkli görünmeleri ve güneş enerjisinden yararlanma yolları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; ayrıca gelecekteki güneş enerjisinden yararlanma sistemlerini tasarlamaları, böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme – Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular
Bu ünitede öğrencilerin; insanın üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini açıklayabilmeleri ve ergen sağlığı için alınabilecek tedbirleri tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bitki ve hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaştırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri ve bir bitki veya bir hayvanın bakımını üstlenmeleri ve sorumluluk kazanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

7. Ünite: Elektrik Devreleri – Fen Bilimleri Beceri Temelli Sorular
Bu ünitede öğrencilerin; seri ve paralel bağlama çeşitlerini dikkate alarak devre çizmeleri ve kurmaları ve buna bağlı olarak devredeki lambanın parlaklığının değişebileceğini fark etmeleri, elektrik enerjisinin teknolojik uygulamaları da dikkate alınarak ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; ayrıca gelecekteki özgün aydınlatma sistemlerini tasarlamaları, böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorular için linki tıklayınız

Testlerin Cevap Anahtarları için Tıklayınız

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.