6. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu

Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler sempozyumu; dünyanın her bir tarafından Mühendislik ve temel bilimler alanında çalışan bilim insanlarının disiplinler arası çağdaş düzeyde bilimsel aktivitelerini paylaşabileceği ve tartışabileceği uluslararası sevide bir ortam oluşturarak üniversiteler ve bilim adamları arasında güçlü bir iş birliğinin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Günümüzde bütüncül yaklaşım aşamaları içinde bilginin yorumlanması büyük önem kazanmıştır. Bu itibarla bu sempozyum; bilimsel metotların kapsamı dahilinde bilim alanlarının farklı boyutları ve özelliklerinin incelenmesi ile gerçekleştirilen nesneye dayalı çözümleme olarak bilinen bilimsel bulguların güvenilir ve gerçekçi bir şekilde yorumlanmasında büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

Sempozyumun, içeriği ve kapsamı ile geniş perspektifli yaklaşım ve çözüm metotlarının temel bilimler ve mühendislik konularına da uygulanarak katılımcıların gelecekte yapacakları bilimsel aktivite, araştırma ve projelerine katkıda bulunacağı aşikârdır.

Sempozyum Başlıkları & Konu Kodları
A. Scientific/Innovative Research and Development

A1. Current issues and challenges in innovation
A2. Scientific Research and Innovative Technology
A3. Innovation management and policy
A4. Cognitive Engineering and Human-Systems Integration
A5. Manufacturing Science and Technology
A6. Control Theory and Application
A7. Mechatronics and Robotics
A8. Nanotechnology
A9. Material Sciences
A10. Power Systems, Energy Management
A11. Green Energy and Green Technology
B. Engineering Computing
B1. Autonomic and Autonomous Systems
B2. Evolutionary Computation
B3. Intelligent Techniques, Logics, and Systems
B4. Information Technologies and Systems
B5. Mobile Computing
B6. Security in Network, Systems, and Applications
B7. Wireless Sensor Networks
B8. Geomatics and Geoinformation Technologies

C. Engineering and Technology Concepts
C1. Innovations and Research in Engineering
C2. Knowledge Engineering and Management
C3. Applications in Engineering
C4. Biomedical Engineering
C5. Innovative Biotechnologies
C6. Networked and Social Systems Engineering
C7. Education in Engineering

isites.info

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.