6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Değerli Katılımcılar,

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanındaki son gelişmelerin sunulup tartışılacağı 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi’ni 7-11 Ekim 2015 tarihlerinde Van’da gerçekleştirecek olmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz.

Çiftlikten sofraya Gıda Güvenliği ve Veteriner Halk Sağlığı kavramları son yıllarda tüm dünyada ve özellikle Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarının da etkisiyle ülkemizde de büyük bir önem kazanmıştır. Bu bağlamda, gerek hayvanlardan, gerekse hayvansal gıdalardan kaynaklanan infeksiyon ve intoksikasyonların önlenmesinde, ayrıca Gıda hijyeni ve güvenliğinin sağlanmasında Veteriner Hekimlere çok önemli görevler düşmektedir.

Tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de kurumlar arası ve sektörel alanlarda bilgi

paylaşımı gittikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle kongremizde, hayvansal kaynaklı gıdaların hijyen ve teknolojisine yönelik konularda faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümleri başta olmak üzere, kamu ve özel sektörde gıda hijyeni ve teknolojisi, gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında araştırma, analiz, üretim, muayene ve kontrol sorumlulukları taşıyan kişileri bir araya getirerek, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler ışığında bilimsel ve teknolojik yenilikleri değerlendirmek, sorunlarımızı paylaşmak ve çözüm önerileri üretmek hedeflenmektedir. Ayrıca, gıda üretimi, analizi ve hijyeninin sağlanması ile ilgili üretim ve/veya satış yapan firmaları hedef kitlelerle buluşturarak bu alandaki yeniliklerin tanıtılması sağlanacaktır.

Bu amaçla, iki günlük bilimsel program süresince kongre ana başlıkları çerçevesinde yerli ve yabancı bilim insanlarının güncel konularda yaptıkları araştırmaların gerek sözlü gerekse poster bildiri olarak sunulması ve sonuçların tartışılması yanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin değerlendirileceği, alanımızla ilgili sorunların tartışılacağı çalıştay veya özel oturumlara da yer verilmesi planlanmaktadır.

Kongremizde, ülkemizin farklı üniversiteleri ile kurumlarından ve yurt dışından gelecek konuşmacıları dinleme ve son gelişmeleri öğrenme fırsatı bulacağız. Aynı zamanda yeni dostlukların oluşmasına da ortam yaratılmış olacak. Bilindiği üzere, kongrelerin bilimsel konuların güncel olarak ortaya konulduğu ve tartışıldığı ortamlar olması yanı sıra sosyal birlikteliği sağlama gibi bir misyonu da bulunmaktadır. İki günlük yoğun bilimsel programın ardından hazırlanan sosyal program ile, katılımcılara Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme ve yaşama fırsatı sağlanacak, ayrıca misafirlerimiz Van Gölü kıyısında muhteşem bir Van Kahvaltısı yapma şansını yakalamış olacaklardır.

Kongremizin ülkemiz, mesleğimiz ve katılımcılar açısından olumlu ve güzel gelişmelere vesile olması temennisiyle doğunun incisi Van’ın güzel sonbaharında birlikte olmayı diliyor, hepinize selam ve saygılar sunuyorum.

Kongre Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Yakup Can SANCAK
Başkan

KONGRE KONULARI_____________________________________________
Gıda Mikrobiyolojisi

Gıda Üretim Teknolojileri

Gıda Hijyeni ve Kontrolü

Organik Gıdalar

Beslenme ve Beslenme hastalıkları

Fonksiyonel Gıdalar

Beslenme fizyolojisi

Yeni Gıdalar

Gıda Tüketim Alışkanlıkları ve Eğilimleri

Gıda ve Sağlık

Halk Sağlığı

Gıda Mevzuatı

Gıda Ambalajlama

Gıda Etiği

Gıda Muhafazası

Gıdanın Sosyopolitik Yapısı

Gıda Biyoteknolojisi

Gıda Egemenliği

Gıda Güvencesi

Uluslararası Anlaşmalar

Gıda Güvenliği

Geleneksel Gıdalar

Gıda Hijyeni Eğitimi

Nanoteknoloji

Gıda Katkı Maddeleri

Risk Analizi

Gıda Kimyası

Çevre ve iklim

Gıda Allerjenleri

Coğrafi İşaretleme

Gıda Kalıntı ve Kontaminantları

Diğer

Gıda Mevzuatı ve Politikaları

ÖNEMLİ TARİHLER

15 Nisan 2015

Özetlerin web sitesinden kabulüne başlanması

21 Temmuz 2015

Erken kayıt ve konaklama son tarihi

15 Ağustos 2015

Poster ve bildiri özeti gönderim son tarihi

7 Eylül 2015

Poster ve Bildiri Özeti değerlendirme sonuçları ilan tarihi

7-11 Ekim 2015

Kongre Tarihi

iletisim.vetgida2015@yyu.edu.tr

http://vetgida2015.yyu.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.