6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Özetleri Sonucu

 

Numaralar Çalışmanın adı
 TAM METİN OLARAK KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
125 İSTANBUL’DA BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE DOKTORLARIN MOBBİNGE UĞRAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
129 HASTANELERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YAKLAŞIMI VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
126 NARSİST KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK OLAN BİREYLERİN KURUMSAL BAĞLILIKLARI DAHA MI ZAYIF OLMAKTADIR?
128 AKREDİTASYON BELGESİNE SAHİP BİR HASTANEDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
130 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ETİK İKLİM VE KÜLTÜR ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 
132 HEMŞİRELER NEDEN SESSİZ KALIRLAR?  BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
133 TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK ANALİZİ VE OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
135 HASTANE İŞLETMELERİNDE STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
138 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT YASASI DEĞİŞİKLİĞİ VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNE ETKİSİ: DİĞER ÜLKE ÖRNEKLERİ VE ÖNERİLER
139 TÜRKİYE’DE FARKLI KAMU HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILAMASI
140 KONVANSİYONEL RÖNTGEN BİRİMİ TEKNİSYEN FAALİYETLERİNİN ZAMAN ÖLÇÜMÜ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ
141 SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ BİR UNSUR OLARAK SOSYAL MEDYA VE FACEBOOKTA SAĞLIK
149 HASTANELERDE İŞLETMELERİNDE TOPLU SATINALIMLARIN BİRİM ALIŞ FİYATLARINA ETKİSİ
155 TÜRKİYE’DE HASTA HAKLARININ GELİŞİMİ ve HASTA ŞİKAYETLERİNİN ANALİZİ; 2009 YILI ÖRNEĞİ
156 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ ve İŞLETME SERMAYESİ ile FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
158 ANKARA’DAKİ BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ: HEMŞİRE DEĞERLENDİRMELERİ
161 BATI AKDENİZ BÖLGESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNDE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
167 ANKARA METROPOLİTAN ALANDA SEÇİLMİŞ ÖZEL HASTANELERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
170 TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN METALAŞTIRILMASINA YÖNELİK SOSYO-EKONOMİK BİR DEĞERLEME VE MODEL ÖNERİSİ
174 ÖRGÜTLERDE BOLLUK ALGISININ ÖRGÜTSEL İŞLEVSİZLİĞE YOL AÇAN PROBLEMLİ DAVRANIŞLARLA İLİŞKİSİ: KAMU HASTANELERİ ÖRNEĞİ
176 EVDE SAĞLIK HİZMETİNİN MALİYET ANALİZİ VE KLİNİK YATAN HASTA MALİYETİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
180 SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MUŞ DEVLET HASTANESİNDE BİR ÇALIŞMA
181 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL STRES: DENİZLİ ÖRNEĞİ
182 SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE BİR MODEL: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ
186 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP’IN HALK TARAFINDAN ALGILANMASI: ISPARTA İLİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
187 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK
188 HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL SORUNLAR
190 YETİŞKİNLERİN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ  VE AİLELERİNİN AİLE HEKİMLERİNE BAŞVURU DURUMLARI
191 KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ: KAMU VE ÖZEL HASTANELERDEKİ ÇALIŞANLARIN KURUMSAL İTİBAR ALGILAMASININ ÖLÇÜLMESİ
192 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DURUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
194 HEMŞİRELERDE İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE NEDENLERİ
199 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA ANLAYIŞINA FARKLI BİR BAKIŞ: GERİLLA PAZARLAMASI
200 SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KALİTE STANDARTLARININ HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ISPARTA DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
204 ÖZEL SAĞLIK SİGORTALI HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ISPARTA İLİ ANALİZİ
205 KLİNİK KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ
206 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMLİ BİR BİLEŞENİ AİLE HEKİMLİĞİ VE KONYA ÖRNEĞİ
207 KANSERLİ HASTAYI BİLGİLENDİRME VE TEDAVİ SÜRECİNDE HEKİM – HASTA İLETİŞİMİ
209 DUYGUSAL EMEK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMA
210 GÜVEN YA DA GÜVENSİZLİK: SAĞLIK SİSTEMİNE Mİ YOKSA DOKTORLARA MI?
212 YENİ KAMU YÖNETİMİ  ANLAYIŞININ BİR KAMU POLİTİKASI  UYGULAMASI OLARAK SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI  ÜZERİDE ETKİSİ
213 HASTANE ÇALIŞANLARI İÇİN HASTA HAKLARI UYGULAMALARI NE İFADE EDİYOR? DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ
218 SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ ALGILAMALARININ HASTANE TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ
223 KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEN ETKİLEŞİMLERİNE GÜNCEL ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
224 MARKA, MARKA YÖNETİMİ VE SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MARKA STRATEJİLERİ
225 HASTANELERDE POLİKLİNİKLERDEKİ BEKLEME SÜRELERİNİN AZALTILMASINDA KUYRUK TEOREMİ VE OPTİMAL KAPASİTE PLANLANMASI
229 İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
232 FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMASI
233 ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN SAĞLIK EKİPLERİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA’DA YER ALAN ÜÇ HASTANEDEKİ EKİPELER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
234 TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE GÖRECELİ TEKNİK VERİMLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
236 DIŞ KAYNAK KULLANIMI YOLU İLE İŞE ALINAN TIBBİ SEKRETERLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: BURDUR DEVLET HASTANESİ VE NAMIK KEMAL ÜNİVERİSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖRNEĞİ
237 HASTANE TERCİHLERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DÜZCE ÖRNEĞİ
240 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASINDA SAĞLIK HİZMETİ YARARLANICILARI VE SUNUCULARININ ALGILARINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA: BATI AKDENİZ BÖLGESİ İL MERKEZLERİ ÖRNEĞİ
241 SAĞLIK KURUMLARINDA SERMAYE YATIRIMLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞGÜCÜ PERFORMANSI
243 HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
244 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ; BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
247 İLAÇ FİRMALARININ PAZARLAMA TEKNİKLERİNİN DOKTOR REÇETELERİNE ETKİSİ
248 SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE ALGISI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA
249 SAĞLIK VE HASTANE ÇALIŞANLARININ PERFORMANS VE VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ
250 KARADENİZ EREĞLİ HALKININ SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANIMI    VE SAĞLIK KURULUŞLARINI TERCİH ETME NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ
251 SAĞLIK KURULUŞLARI PERSPEKTİFİNDE BÜTÜNCÜL YÖNETİM METODOLOJİSİ OLARAK BALANCED SCORECARD
252 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON VE İŞ TATMİNİNDE YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ROLÜ
254 PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ VE GENEL YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞHAYATI/ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ARA DEĞİŞKEN ROLÜ
255 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞTİRMESİNİN SAĞLANMASINDA AĞAÇ DİYAGRAMI YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
256 HASTA MEMNUNİYETİNİN, HASTALARIN GÜÇ MESAFESİ ALGISI VE DOKTORLARIN HASTALARI İLE İLİŞKİSEL İLETİŞİM TARZLARI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
258 ÖRGÜTSEL İKLİM İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
259 ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN TIBBİ SEKRETERLERİN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
261 İSTANBUL İLİNDE SEÇİLMİŞ BAZI HASTANELERDE TIBBİ HATA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
262 ÜLKELERİN SOSYOEKONOMİK VE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE DAYALI GÖRECELİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
265 TÜRKİYE’NİN VE OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMALARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
266 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL SORUNLARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
270 HASTANELERDE MALİ PERFORMANSIN İNCELENMESİ: ÜMRANİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA
275 ILLICH HAKSIZ MI?
276 İNSAN YAPIMI HASTALIKLAR
280 ÖRGÜTTE NEVROTİK BİR DURUM, PRESENTEEISM: OLMAK YA DA OLMAMAK
282 Sağlık Ekonomisinde Makro Sağlık Verilerinin Analizi –                2000 Yılı Sonrası Gelişme Trendi
283 SAĞLIK İŞYERİ ORTAMINDA ŞİDDET: ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ŞİDDET ALGISI VE DEĞERLENDİRMELERİ
284 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINA HEMŞİRELİK BİRİMİNİN KATILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Dr. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
285 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ UYGULAMASI: BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI
273 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ :ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
286 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve BİLGİ YÖNETİMİNİN HASTA GÜVENLİĞİ PERFORMANSINA ETKİLERİ NASILDIR?: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
269 HASTANE YÖNETİMİNİN PERFORMANS VE KALİTE YÖNETİNE ETKİSİ

 POSTER OLARAK KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
152 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
154 NÖBETİN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTORLARIN AİLE YAŞANTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
157 ISPARTA’DAKİ  KAMU HASTANELERİNİN FATURALANDIRMA BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞLERİ HAKKINDAKİ BİLİNÇ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
177 HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
196 PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNE HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISI: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
197 İSTANBUL İLİ MALTEPE VE KADIKÖY SEMTLERİNDEKİ BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN HASTALARDA ‘’HASTA MEMNUNİYET DURUMU’’ NUN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
203 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA KAVRAMININ HASTA BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
211 HASTA BAĞLILIĞI ARAŞTIRMASI: ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
216 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİNDEKİ FARKLILIĞIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AKÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ-AFYON DEVLET HASTANESİ KARŞILAŞTIRMASI
222 SON SINIF TIP ÖĞRENCİLERİNİN UZMANLIK SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
226 SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HEDEF KİTLEYE ULAŞMA ÇABASINA REÇETE: SOSYAL MEDYA
228 SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ’ EĞİTİMİ ALMIŞ KİŞİLERİN MESLEKLERİNE, EĞİTİMLERİNE DAİR BAKIŞ AÇILARININ VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
231 DEVLET HASTANELERİNDE SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ FAALİYETLERİ, MALİYETİ VE YARARLILIĞI (BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ)
131 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ETİK KARAR VERMENİN ARAŞTIRILMASI
134 GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN KALİTE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ MEMNUNİYET DURUMU
136 HASTA GÖZÜ İLE  KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ
142 TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİN MALİYET-ETKİLİLİK ANALİZİ
143 İZMİR İLİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK TARZLARI
146 PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE BİLİŞİM ALTYAPISININ ÖNEMİ
151 ÖZEL HASTANELERDE HASTANE BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN BİLGİ İŞLEM ÇALIŞANLARI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
153 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ UYGULAMALARININ HASTANE HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİM ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİ
159 KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN ECZACILARIN MESLEKİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLE İLGİLİ  DEĞERLENDİRMELERİ
162 DİŞ HEKİMLERİNİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASIYLA İLGİLİ PERSPEKTİFLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
163 SAĞLIK BİLGİSİ  KAYNAĞI  OLARAK  İNTERNET: ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
165 RAKİP KURUMSAL MANTIKLARIN HASTANE TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
169 SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME, BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR VE OTONOMİ DÜZEYLERİ
171 ANALITIK HIYERARŞI SÜRECI YÖNTEMI KULLANILARAK HASTANEDE LOJISTIK KONTROL YÖNTEMI SEÇIMI VE MALIYET ANALIZI
173 SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA KATILIM PAYI VE İLAVE ÜCRET
175 İKTİSAT TEORİSİ VE EKONOMETRİ IŞIĞINDA SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASASINDA REKABET VE KALİTE
184 ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRMESİ
220 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN TIBBİ SEKRETERLERİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
235 SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETSEL YETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETSEL YETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
242 KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI, RİSK VE ELEŞTİRİLER
246 SAĞLIK ÜRÜNLERİNDEKİ REKLAM FAALİYETLERİNİN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
257 HASTANE YÖNETİMİNDE GENEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: BURDUR DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
260 HASTA ZİYARETLERİNİN HASTALAR VE ZİYARETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MALATYA İL MERKEZİNDEKİ HASTANE ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
267 SAĞLIK KURUMLARI ARASINDA BİRLİKTE KULLANIM VE STRATEJİİK İŞBİRLİĞİ (AFİLİASYON)
274 SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNSALI: ÇALIŞTAY KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA
277 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞINA BAKIŞI: SDÜ ÖRNEĞİ
278 Astım hastalığının kontrolünün sağlanmasında Tele-tıp’ ın rolü
279 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ YAŞAM KALİTESİ VE MOTİVASYONA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
281 DÜNYADAKI ORGAN ve DOKU NAKILLERININ ETIK ACISINDAN UYGUNLUGU ÜZERİNE BİR İNCELEME
287  KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ve ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDE ETKİLERİ:  BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
268 2010 ÖNCESİNDEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
178 DENİZLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SOKAK ÇOCUKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
198 DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE YILDIRMA (MOBBİNG) ARAŞTIRMASI

KAYIT SİSTEMİ AÇILMIŞTIR.

ERKEN KAYIT TARİHİNİ KAÇIRMAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin