5. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin Üniversitesi tarafından 5–6 Temmuz 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi kapsamında belirtilen konularda hazırlanacak kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içeren özgün içerikli sunularınızı beklemekteyiz.

Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Mustafa Aksan

Konular
1. Türkçe Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar

Yazma Öğretimi
•    İlk Yazma Öğretimi
•    Farklı Metin Türlerinde Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi
•    Paragraf Yazma
•    Yaratıcı Yazma
•    Yazma Kaygısı
•    Öndüzenlemeli Yazma
•    Yazma Ürünlerinin Değerlendirilmesi İçin Ölçek Önerileri
•    Yazma Stratejileri
•    Etkinlik Önerileri
Okuma-Anlama Öğretimi
•    Metin Kavrama
•    Farklı Metin Türlerinde Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi
•    Yaratıcı Okuma
•    Eleştirel Okuma
•    Okuduğunu Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Ölçek Önerileri
•    Okuma Stratejileri
•    Etkinlik Önerileri
Konuşma Öğretimi
•    Yöntem Sorunları
•    Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Ölçek Önerileri
•    Etkinlik Önerileri
Dinleme-Anlama Öğretimi
•    Yöntem Sorunları
•    Dinleme Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Ölçek Önerileri
•    Etkinlik Önerileri
Türkçe Dersi İçin Öğrenme Eşikleri

2. Türkçe Dersinin İşlenişi ve Kullanılan Araç-Gereç Açısından Değerlendirilmesi

•    Türkçe Dersinde Modelleme (Eleştiriler ve Öneriler)
•    Türkçe Dersinde Etkililik ve Kalıcılık
•    Türkçe Dersinde Güdüleme
•    Türkçe Dersini Diğer Derslerle İlişkilendirme
•    Ders Kitaplarında Temsil Edilen Metinlere Yönelik Değerlendirmeler
•    Ders Kitaplarının Sözvarlığı
•    Ders Kitaplarındaki Etkinliklere Yönelik Değerlendirmeler
•    Ders Kitaplarında Türkçenin Kullanımına Yönelik Değerlendirmeler
•    Ders Kitaplarındaki Ölçme Araçlarının Değerlendirilmesi
•    Ders Kitaplarında Sözel ve Görsel Metinlerin Örgülenişi
•    Ders Kitaplarında İmgesel Dil Kullanımı

3. Türkçe Dersi ve Öğretmen-Öğrenci Tutumları

4. İkidilli ve Çokdilli Ortamlarda Türkçe

•    Sorunlar ve Sorun Kaynağı Olan Durumlar
•    Ülkelere Göre Özelleşmiş Güncel Tartışmalar
•    İkidilli ve Çokdilli Ortamda Türkçe Dersi İçin Öğrenme Eşikleri
•    İkidilli ve Çokdilli Ortam İçin Türkçe Dersi Modellemeleri
•    İkidilli ve Çokdilli Ortamda Türkçe Dersi İçin Araç-Gereç Geliştirme

5. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

•    Sözcük Öğretiminde Stratejiler ve Öğretilecek Sözcüklerin Aşamalı Seçimi
•    Dilbilgisel Özelliklerin Öğretim Amaçlı Sıradizinsel Düzeni
•    Karşılaştırmalı Metin Üretimi
•    Dil Öğretimi ve Kültürel Artalan
•    Dil Öğretimi ve İletişimsel Edinç
•    Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yöntem Sorunları
•    Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretimi İzlencesi önerileri
•    Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaçlı Sözlük Önerileri

6. Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Öğretimi

7. Özel Eğitim Hedefli Anadil Eğitimi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin