5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojileri Kongresi (ICESLT)

Sevgili meslektaşlarım,

Saraybosna, Bosna Hersek’te düzenlenecek olan 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojileri Kongresi’nin (ICESLT) resmi web sitesine hoş geldiniz .

ICESLT ‘2019, önde gelen akademisyenleri, politika belirleyicileri, bağımsız alimleri ve araştırmacıları bilgilerini paylaşmak için yeni fikirleri toplamanın yanı sıra bu alanlardaki gelecekteki gelişmeleri tartışmayı amaçlamaktadır.

ICESLT ‘2019’un ek bir amacı, genç bilim insanlarına, akademisyenlere ve çok disiplinli ilgi alanlarına sahip, eğitim bilimleriyle ilgili çok disiplinli ilgi alanlarına sahip olan genç araştırmacılara, kendi disiplinlerinin içindeki ve dışındaki üyelerle tanışma ve etkileşim kurma fırsatı sunmaktır.

ICESLT ‘her yıl farklı Balkan, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde eğitim bilimleri ve ilgili alanlarda görüş ve araştırma sonuçlarını paylaşmak için ideal bir platform sunmak üzere düzenlenmektedir.
Kongrede sözel ve poster sunumların yanı sıra video sunumlarına da katılmak mümkün. Konferanstan sonra konferansta sunulan bildiriler ICESLT 2019 Özet Kitabında yayınlanmak üzere sunulabilir.

Bildiri tam makale biçiminde sunulmalı ve kabul için hakemler tarafından değerlendirilmeli ve daha sonra Uluslararası Dergi Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojisinde ( www.dergipark.gov.tr/ijeslt ) yayınlanacaktır.

Seni Saraybosna’da ICESLT ‘2019’da görmeyi dört gözle bekliyoruz.

Saygılarımla,

Eş Başkan
Edlira Tako
Tiran Politeknik Üniversitesi, Arnavutluk

Eş Başkan
Dr Agim Mamuti
Rahibe Teresa Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Kongre Konuları
Yetişkin ve Sürekli Eğitim
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme Engelleri (Etnisite, Yaş, Psikososyal Faktörler, vb.)
Biyoloji Eğitimi
Kimya Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Kolej ve Yüksek Öğrenim
Karşılaştırmalı Eğitim
Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri
Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri
Müfredat ve Öğretim
Müfredat, Araştırma ve Geliştirme
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
Uzaktan Eğitim
Okul öncesi eğitim
Eğitim Politikası ve Yönetimi / Liderlik
Eğitim, Araştırma ve Küreselleşme
Eğitim Yönetimi
Eğitim İletişimi ve Teknolojisi
Eğitim Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Planlaması
Eğitimsel araştırma
Eğitim Bilimleri
Eğitim Teknolojisi
E-Öğrenme
İlköğretim
Mühendislik Eğitimi
Çevresel eğitim
Eğitimde Etik Konular
AB Eğitim Programları
Aile Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Lisansüstü ve Lisansüstü Eğitim Bilimleri Fakültesi
Rehberlik ve Danışmanlık
Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi,
Sağlıklı Eğitim
Yüksek öğretim
Tarih Eğitimi
Eğitim Tarihi
Eğitimde İnsan Kaynakları
Ekonomik Krizin Eğitime Etkisi
Gayri-Açık Hava Eğitimi
Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eğitimde Yenilik ve Değişim
Eğitici tasarım
Öğretim Teknolojileri
Fikri Mülkiyet Hakları ve İntihal
Dil Eğitimi
Hukuk ve Eğitim
Liderlik ve Üniversite Yönetimi
Öğrenme ve Öğretme
Hayatboyu Öğrenme
Eğitim Yönetimi
Kültürel Çeşitliliği Yönetmek
Eğitimde Pazarlama ve Kaynak Yaratma
Matematik Eğitimi
Medya Okuryazarlığı ve Eğitim
Tıp eğitimi
Çok Kültürlü Eğitim
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik eğitimi
Bilimin Doğası
Eğitimde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar
Eğitim Alanlarında Yükseköğretim Alanındaki Yeni Eğilimler
Fidanlık Eğitimi
Kurumsal, Yasal ve Mali Yönler
Eğitim Felsefesi
Beden Eğitimi
Fizik Eğitimi
Okul öncesi eğitim
Öğretmen Adayları ve Öğretmen Adaylarının Eğitimi
İlkokul Eğitimi
Profesyonel geliştirme
Eğitimde Psikolojik Çalışmalar
Rehabilitasyon Danışmanlığı
Dini eğitim
Kırsal Eğitim
Fen ve Matematik Eğitimi,
Bilim eğitimi
Ortaokul eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi,
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Özel Eğitim
Eğitimde Öğrenci Desteği
Öğretmen eğitimi
Mesleki Eğitim
Eğitim Alanlarında Kadınlar ve Azınlıklar

06-10 Kasım 2019 tarihlerinde