4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Süreci
Başvuru Koşulları:
· Başvurular 18 Kasım – 20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

· Özel okullara ve BİLSEM’lere Bilim Fuarı desteği verilmemektedir, bu nedenle özel okul ve BİLSEM başvuruları kabul edilmez.

· Bilim fuarı başvuruları proje yürütücüsü tarafından yapılır. Proje yürütücüsü TÜBİTAK Bilim Fuarları’na okulunuz adına başvuran, sözleşmeyi imzalayan ve harcamaları takip eden kişidir. Her okuldan sadece 1 kişi proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir.

· 2013 – 2014 Eğitim-Öğretim yılında toplam 1000 okulda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmesi hedeflenmekte olup her il için belirli sayıda asil ve yedek kontenjan ayrılmıştır. Bu nedenle başvurunuzu geciktirmemeniz gerekmektedir.
· Sistem üzerinden başvurunuzu onayladığınızda, eğer iliniz için ayrılan kontenjan dolduktan sonra başvuru yapmışsanız “Başvurunuz yedek listeye alınmıştır” uyarısı, eğer o il için hem asil hem de yedek liste dolu ise “İlinize ayrılan kontenjan dolduğu  için başvurunuzu kabul edemiyoruz.” uyarısı tarafınıza iletilecektir.
· Asil listede herhangi bir değişiklik olması durumunda yedek listede yer alan okullara e-posta ile bilgi verilecektir.
1. Başvuru Yapılması
· Başvuru kısmında verilen açıklamalar dikkatle okunmalı, okul bilgileri bölümünü doldurduktan sonra Başvuru Onay kısmından mutlaka başvurunun onayının yapılması gerekmektedir.
· Başvuru Programına Giriş butonuna tıklandıktan sonra, kimlik doğrulaması yapılabilmesi için Merkezi Kimlik Doğrulama ekranı gelir. Daha önceden kaydı olan kullanıcılar TC kimlik numaraları ve parolalarıyla giriş yapabilirler. Yeni kayıt yapmak isteyen kullanıcılar ise Yeni Kullanıcı Kaydı kısmından sisteme kaydolduktan sonra TC kimlik numaraları ve aldıkları parolalarıyla giriş yapabilirler. (Dikkat: Yeni Kullanıcı Kaydı kısmından sisteme kaydolurken “Giriş Tercihi” seçeneğini işaretlemeden geçiniz.)
· TÜBİTAK Bilim Fuarları, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için, 1 Şubat-20 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarihler arasında en az 1 gün, en fazla 1 hafta (7 gün) olacak şekilde bir fuar tarihi belirlemeniz gerekmektedir. (Önemli Not:15 Nisan 2014 tarihinden önce düzenlenen fuarlar için katılım sertifikaları 2014 yılı Haziran ayında, 15 Nisan 2014 tarihinden sonrada gerçekleşen fuarlar içinse
sertifikalar 2014 yılı Ekim ayı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderilecektir.)
· Okul bilgileri kısmından sonra, “Başvuru Onay” bölümünde kullanıcı yaptığı başvuruyu Onayla butonuna tıklayarak onaylamalıdır. Onaysız başvurular geçersizdir.
· Bu adımı tamamlayan Belgeler bölümüne geçerek sözleşme çıktısını indirebilecektir.
2. 4006 TUBITAK Bilim Fuarları Destekleme Sözleşmesi
· Başvurunuzu tamamlamak için “Sözleşmeyi” indirmeniz ve tek nüsha halinde, eksiksiz olarak doldurarak, her sayfası paraflanmış ve yetkili kişilerce imzalanmış şekilde, fuarınız için belirlediğiniz tarihten en az 1 ay önce belirtilen adrese posta/kargo yoluyla göndermeniz gerekmektedir (Örnek; 1 Şubat 2014 tarihinde fuar düzenleyecekseniz 1 Ocak 2014 itibariyle sözleşmenizi göndermiş olmanız
gerekmektedir).
· Sözleşmede proje nosu boş bırakılmaslı, proje başlığı kısmına okulunuzun adı yazılmalıdır.
· Sözleşmenizi 20 Aralık 2013 tarihinden sonra göndermeye başlayabilirsiniz.
· Önemli Not: Asil listede değişiklik olması durumunda yedek listedeki okullara e-posta yoluyla haber verilecek ve sözleşme e-posta ile gönderilecektir.
· Sözleşmeyi imzalayarak TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirmeyi ve fuarınızda en az 25 proje sunumu yapmayı taahhüt etmiş olursunuz.
3. Desteğin Aktarılması ve Harcamaların Yapılması
· Sözleşmenizi imzalayıp gönderdikten sonra destek kapsamında yapacağınız harcamalar için TÜBİTAK’tan ön ödeme (avans) talebinde bulunmanız gerekmektedir. Proje yürütücüsü tarafından ön ödeme (avans) talebinde bulunulduğunda destek miktarı olan 5.000 TL proje yürütücüsünün hesabına aktarılacaktır.
· Ön ödeme talep formuna yazılması gereken IBAN numarasının mutlaka proje yürütücüsünün adına açılan bir hesaba ait olması gerekmektedir.
· Ödemeler sadece ön ödeme (avans) usulü yapılacaktır, tahakkuk usulü yapılmayacaktır.
· Avans talep etmek için, Belgeler bölümünde bulunan “TÜBİTAK Ön Ödeme Talep Formu” nu indirerek aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi doldurup, çıktısı alınarak imzalayıp tarafımıza posta/kargo yoluyla göndermeniz gereklidir.
· Avansın hesabınıza yatmasında oluşabilecek gecikmeleri göz önünde bulundurarak avans talep formunu fuar tarihinizden en az 1 ay (4 hafta) önce tarafımıza göndermiş olmanız gerekmektedir.
Proje ile ilgili talep ettiğiniz avansınızı, avansın hesabınıza yattığı tarihten itibaren 2 ay (60 gün) içerisinde mahsup etmeniz/kapatmanız gereklidir, aksi takdirde gecikme cezası işleyecektir. Avansınızı 2 ay içerisinde kapatmanız gerektiğine dikkat ederek, avans talebini gönderme ve harcama yapma zamanınızı dikkatli planlamalısınız.
· TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında sadece sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.) desteklenmektedir.
· Proje kapsamında yapılacak her türlü harcamanın fatura tarihleri, avansın hesabınıza yatış tarihi ile bilim fuarı etkinlik bitiş tarihi arasında olmalıdır.
· Faturaların kesimi ile ilgili olarak, aşağıda örneği bulunan fatura formatına uyulması ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi ifadesi mutlaka yazdırılarak yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir. Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir.
· Aşağıdaki fatura örneğinde gösterildiği gibi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi ifadesi yer almayan faturalar kabul edilmeyecektir.
· Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje yürütücüsünün TC Kimlik Numarası yazılacaktır.
· Avans olarak alınan tutardan proje kapsamında harcanmayan tutarların TÜBİTAK’a geri yatırılması gerekmekte olup, banka havale/EFT dekontunun mahsup evrakları ile birlikte TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekmektedir.
4. Avansın Kapatılması (Mahsup Edilmesi)
· Proje ile ilgili talep edilen avansın, Mahsup/Kesin Hesap Formu ile faturaların TÜBİTAK’a gönderilerek mahsup edilmesi yani kapatılması gerekmektedir.
· Belgeler bölümünden indirebileceğiniz Mahsup/Kesin Hesap Formu doldurulurken tutar kısmına brüt tutarlar (KDV dahil) yazılacaktır. Mahsup/Kesin Hesap Formu’nun nasıl doldurulacağı aşağıdaki örnek form üzerinde gösterilmiştir.
· Mahsup/Kesin Hesap Formu ile birlikte faturaların aslının avansın hesaba yatırıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde “TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü Akay Cad. No:6 06640 Bakanlıklar/ANKARA”
adresine posta/kargo yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.
5. Sonuç Raporunun Girilmesi
· Fuarınız tamamlandıktan sora bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yer alan Fuar Sonuç Raporu bölümünü doldurarak fuar sonuçlarınızı bildirmeniz gerekmektedir. Bu bölüm web sitesinde daha sonra kullanıma açılacaktır.
6. Diğer Hususlar
TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir.
· TÜBİTAK tarafından görevlendirilen proje izleyicilerine yürütücü tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, izleyicilerin hiçbir masrafı projeden karşılanmayacaktır. İzleyicilerin masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.