4. Türkan SAYLAN Sanat ve Bilim Ödülleri

4. TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BİLİM ÖDÜLLERİ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2011 yılında başlatılan Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri’nin dördüncüsü sanat dalında “Çocuklar İçin Şiir” bilimsel araştırma dalında “Ülkemizde Çevre Sorunları” alanlarına ayrılmıştır.

Sanat Dalı: Çocuklar İçin Şiir

Ödüle 18 Mayıs 2013 ile 19 Şubat 2014 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da hazır bir “kitap dosyası”yla aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtların, beyaz dosya kağıdına makine yazısı ile çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını sekiz adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici kurul, ödülü, kitaplar/kitap dosyaları arasında paylaştırılabilir.

Seçici Kurul: Oya Adalı, Ataol Behramoğlu, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Yusuf Çotuksöken, Turgay Fişekçi, Yard. Doç. Dr. Necdet Neydim

Bilimsel Araştırma Dalı: Ülkemizde Çevre Sorunları

Ödüle 19 Mayıs 2012 ile 19 Şubat 2013 tarihleri arasında yayımlanmış bilimsel araştırmalarla yayıma hazırlanmış en az 25 sayfa olarak beyaz dosya kâğıdına makine yazısıyla çift aralıklı yazılmış bilimsel araştırmalar katılabilir. Adaylar yapıtlarını sekiz adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir araştırmaya verilir. Seçici Kurul, ödülü kitaplar/kitap dosyaları arasında paylaştırabilir.

Seçici Kurul: Prof. Dr. Aysel Çelikel, Oktay Demirkan, Prof. Dr. İsmail Duman, Oktay Ekinci, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Her dal için geçerli genel koşullar

Ödüller, her dalda amatör – profesyonel herkese açıktır. Adaylar gerçek ad ve adresleri ile telefon numaralarını belirtmek zorundadırlar; ancak ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteyebilirler. Ödül koşullarına uymayan yapıtlar yarışma dışında tutulur.

Adayların 14 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ekteki katılım formunu doldurarak yapıtlarıyla birlikte arkasına adlarını ve soyadlarını yazacakları iki fotoğraflarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Prof. Dr. Türkan Saylan Ödülleri, Şimal Sokak No: 10 Şişhane/ İstanbul adresine iadeli taahhütlü olarak postayla ulaştırmaları ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. Zarfın ya da paketin üzerine hangi dal ile ilgili olduğunun (sanat / bilimsel araştırma) yazılması zorunludur. Yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. Ödül sonuçları Prof. Dr. Türkan Saylan’ı anma günü olan 18 Mayıs 2014 günü açıklanacaktır.

Ödül
Her dal için: 2.500 TL

4. TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BİLİM ÖDÜLLERİ

KATILIM FORMU

Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-posta : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yapıtın Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yapıtın Alanı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edebiyat Bilimsel Araştırma

Katılım formuna kısa yaşam öykünüzü ekleyiniz.

İletişim için
Nuran Çakarlı
Şimal Sokak No: 10 Şişhane 34430 İstanbul
Tel:0212 252 44 33 Faks: 0212 252 65 95
E-mail: yazmanlik@cydd.org.tr

TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BİLİM ÖDÜLLERİ

Adına “Sanat ve Bilim Ödülleri” yarışması düzenlenen Prof. Dr. Türkan Saylan, yalnızca bir sivil toplum örgütü olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Genel Başkanı değil, ülkemizde cüzam hastalığını büyük ölçüde etkisiz kılmış bir hekim, yol açıcı kişiliği, sınırsız insan sevgisi ve özverisi ile en küçüğünden en büyüğüne bütün insanların sevgi ve saygısını kazanmış bir bilim insanı, sanat aşığı ve bir toplum önderidir. Türkan Saylan, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliğine yürekten inanmış; bütün yurttaşların eşit ve özgür bireyler olarak hiçbir ayrımla karşılaşmadan kendilerini geliştirme ve yaşam haklarını, eylemli olarak, yaşamının son anına kadar yüreklilikle savunmuştur.
“Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri” her yıl, ölüm yıldönümünde, onun yaşam anlayışını geleceğe taşıyacak bilim ve sanat ürünleri yaratan kişilere verilecek; bu yolla Türkan Saylan adı ve anlayışı da yaşatılacaktır.