39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi

Değerli Bilim İnsanı,

39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2019, 12-14 Haziran tarihlerinde Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan YAEM 2019 ‘un bilime ve insanlığa yararlı olabilmesi, bizim ve çalışmalarımızı işbirliği içinde yürüttüğümüz Yöneylem Araştırması Derneği’nin ortak amacıdır.

Kongre süresince “Sağlık Sistemlerinde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği” ana teması altında sağlık sistemlerinde verimlilik, üretkenlik, hasta erişiminin iyileştirilmesi ve hastaya verilen sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi gibi konuların görüşülmesine ve bu bağlamda dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaların durumunun tartışılmasına özen gösterilecektir.

Ülke genelinde kurulmakta olan şehir hastaneleri ve sağlık sektörünün ekonomimizdeki giderek artan payı göz önüne alındığında, bu sektörde süreçlerin planlanması ve yönetilmesi ihtiyacı daha iyi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin güvenli, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde sunulmasını sağlayan araçlar, metodolojiler ve protokollerin geliştirilmesi önem kazanacaktır.

Bu nedenlerle YAEM 2019’da Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği disiplinlerinin sağlık sektöründe ortaya çıkan problemlerin çözümünde kullanımının teşvik edilerek farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Ana tema ile ilgili çalışmaların yanı sıra Kongremiz, farklı konu ve disiplinlerde çalışan akademisyenlerin, öğrencilerin, sanayi ve kamuda çalışan uygulayıcıların bir araya geleceği, fikirlerini paylaşacağı ve tartışacağı mükemmel bir bilimsel ortam oluşturacaktır.

Kongreye yurtiçi ve yurtdışından seçkin uzmanlar davet edilecek ve kabul edilen bildiri özetleri elektronik ortamda yayınlanacaktır. Kongre kapsamında özeti kabul edilen bildirilerin tam metinleri, sunumların gerçekleşmesi ile birlikte daha sonra belirlenecek dergilerin özel sayılarına yönlendirilebilecektir. Bildiri özetleri 1 Nisan 2019 tarihine kadar alınacaktır. Bildiri gönderim sistemi bir hafta içinde açılacaktır. Kongre ile ilgili detaylı bilgiler kongre web sitesinden (www.yaem2019.org) paylaşılmaktadır.

Bizleri birleştiren YAEM şemsiyesi altında çalışan uygulayıcıları, akademisyenleri ve öğrencileri, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşmak üzere, YAEM 2019 kongresine davet etmekten mutluluk duymaktayım.

Kongre süresince sunulacak bilimsel çalışmaların yanı sıra, düzenlenecek paneller, özel ve davetli oturumlar, davetli konuşmacılar ile çok yönlü bilimsel bir program içeren YAEM 2019’a katılmak üzere sizleri Başkent Üniversitesi’ne (Ankara’ya) bekler, saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Berna Dengiz
Kongre Başkanı