3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018)’nın temel amacı yükseköğretim alanında ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmaktır.

IHEC, yükseköğretimin dünyada ve Türkiye’de, her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanmaktadır.

Bu yılın konferans teması “Değişen Dünyada Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek” olarak belirlenmiştir.

Konferans Konu Başlıkları

Değişen Dünyada Yeni Yükseköğretim Model Önerileri ve Yaklaşımları
Yükseköğretimde Transdisipliner Ekosistem
Yükseköğretimde Nicelik ve Nitelik Birlikteliği
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Yerel Yaklaşımlar
Yükseköğretimde Kurumsal Kültür, Örgütsel Atmosfer ve Liderlik
Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme
Yükseköğretim, İşbirlikleri ve Toplumsal Katkı
Üniversite ve Sanayi Etkileşim Strateji ve Modelleri
Yükseköğretimde Bütünleşik Bir Dijital Yapıya Doğru
Mezun Profilleri Açısından Yükseköğretim Çıktılarının Yeniden Çerçevelenmesi
Küresel Rekabet Ortamında Yükseköğretimde Etkin Kaynak Yönetimi ve Kullanımı
Yükseköğretimde Erişim ve Eşitlik
Yükseköğretimde Etik İlke ve Değerler
Yükseköğretim, Toplumsal Kalkınma ve Sürdürülebilirlik
Yükseköğretim ve Üniversite Sıralamaları
Yükseköğretimde Gençlik Çalışmaları

Önemli Tarihler
Özet Gönderimi ve Panel Başvuruları İçin Son Gün
15 Haziran 2018

Kabul Alan Çalışmaların Açıklanması
1 Temmuz 2018

Erken Kayıt
1 Temmuz 2018 – 31 Temmuz 2018

Son Kayıt Tarihi
Sunum yapacaklar için 10 Eylül 2018

İzleyici olarak katılacaklar 11 Ekim 2018’e kadar kayıt yaptırabilir.

http://www.ihec-conference.com/