3.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (ICHUS)

3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi

YÖK’ÜN AÇIKLAMASI
Değerli katılımcılar; küresel ölçekte devam etmekte olan COVID 19 salgınından dolayı YÖK 30 Temmuz 2020’de “KÜRESEL SALGINDA YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ” rehberini yayımladı. Bu rehber doğrultusunda yüz yüze yapılacak toplantılar için “Yeni normal süreçte salgının bölgesel seyri de göz önünde bulundurularak yüz yüze toplantılardan ziyade mümkün olduğunca dijital ortamda toplantı ve kongre olanakları değerlendirilmelidir.” öne sürmüş olduğu uygulama doğrultusunda kongremiz SANAL OLARAK gerçekleştirilecektir. Tüm katılımcılarımıza duyurulur.

KONGREYE ÇAĞRI
Değerli Meslektaşlarım ve Konuklar;
Sizleri; 13-15 Kasım 2020, Türkiye, Ankara, Milli Kütüphanede düzenlenecek olan 3.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi’ne (ICHUS-2020) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

ICHUS-2020 uluslararası akademik bir kongredir ve sosyal bilimlerin alanlarını kapsar. ICHUS-2020’un misyonu araştırmacıların, akademisyenlerin yanı sıra dünyanın her yerinden diğer profesyonellerin araştırma sonuçlarını Sosyal Bilimler’de sunmaları için bir platform oluşturmaktır. Bu kongre aynı zamanda katılımcıların yeni fikirleri, uzmanlık ve deneyimlerini paylaşma, iş veya araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirliği için ortak bulma konusunda fırsatlar sunmaktadır. Kongremiz aynı zamanda genç araştırmacıların, araştırmalarını sunmalarını, diğer genç araştırmacıların uluslararası topluluklarla iletişim kurmalarını ve konferans sırasında başarılı ve kıdemli araştırmacıların fikirlerini ve tavsiyelerini almalarını sağlamaktır.

ICHUS-2020’un dilleri İngilizce ve Türkçe’dir .

Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin tamamı özet bildiri kitapçığında, hakemlik sürecinden geçtikten sonra tercihe göre ISBN’li tam metinler kitabında yayınlanacaktır.

Ayrıca tam metinler Uluslararası yayınevi (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir) tarafından bir veya birden fazla uluslararası editörlü e-kitapta kitap bölümü olarak, hakemlik sürecinden geçtikten sonra editörün kararına göre, kongreden hemen sonraki 3 hafta içerisinde basılacaktır.
Kasım ayında Ankara’da buluşmak dileğiyle.

ICHUS Organizasyon Komitesi

ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre Çağrısı – 15 Mayıs 2020
Erken Kayıt – 01 – 20 Eylül 2020
Bildiri Özet Son Gönderim – 31 Ekim 20120
Kongre Kayıt – 15 Ağustos – 31 Ekim 2020
Tam Metin Son Gönderim – 15 Kasım 2020
Kongre Programı İlanı – 4 Kasım 2020

ONURSAL KONUKLAR
Prof. Dr. Erkan İbiş – Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Refik Turan – Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Gürer Gülsevin – Türk Dil Kurumu Başkanı
Prof. Dr. İhsan Çiçek – Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dekanı

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR – Bursa Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Abişev – Kazakh Econimic Üniversity
Prof. Dr. Ali Acar – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu Şener – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Nur TEKMEN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Kaya – Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Birsel ORUÇ ASLAN – Balıkesi Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY – Washington State University
Prof. Dr. Doğan Gürsoy – Washington State University
Prof. Dr. Ekrem Erdem – Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Yıldız – Universität Klagenfurt
Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı – Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Esma Reyhan – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ferit İZCİ – Van Yüzüncüyıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ – University of Central Florida
Prof. Dr. Fevzi Okumuş – University of Central Florida
Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay GÜNAY – Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Günay – Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Öğün – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Güven ŞAHİN – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı-Halil USLUCAN – University Duisburg-Essen
Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Ünal – University of Maryland
Prof. Dr. Hasan Ali Şahin – Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Bahar – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Baski KARADENİZ – Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Odabaşı – Çankırı Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Silay – Indiana University
Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan İNAN – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kubatbek TABALDİEV – Kırgız Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. L. Gürkan GÖKÇEK – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. L. Gürkan Gökçek – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU – Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TEZCAN – Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammed Şevki AYDIN – Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Hançer – University of Central Florida
Prof. Dr. Mustafa KOÇ – Ryerson University
Prof. Dr. Naim Kapucu – University of Central Florida
Prof. Dr. Necla YILDIRIM – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Reza Hejebri NOBARİ – Tarbiat Modares University
Prof. Dr. Salih Çeçen – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahattin BAYRAM – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahattin Bayram – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat Cereci – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Selma Tozanlı – Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier
Prof. Dr. Yener Altunbaş – Bangor University

İLETİŞİM
www.ichus.org – www.en.ichus.org – ichus2019@gmail.com